Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

صدور حکم غیر انسانی برای سە شهروند در دهلران

15/04/2017 | 14:49:14
+A
-A

باحکم غیرانسانی دادستان شهرستان دهلران، سه شهروند این شهر با انداختن آفتابە بە گردن در شهر چرخانده شدند.

بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان ، روز چهارشنبە ٢٣ فروردین ماە، ٣ شهروند کُرد از شهرستان دهلران در حالی کە آفتابە بە گردن داشتند، در سطح شهر گرداندە شدند. اتهامات این سە شهروند کورد شرارت، گروگانگیری و چاقوکشی اعلام شدە است.

همچنین پایگاە خبری “صراط” بە نقل از نجفی دادستان کل و انقلاب شهر دهلران در رابطه با هدف از گرداندن این سە شهروند تحت عنوان “اراذل و اوباش” در سطح شهر، گفت: “این اخطاریست برای کسانی کە قصد هنجارشکنی، عنف و مزاحمت برای نوامیس مردم را دارند”.

پیشتر نیز در شهر مریوان، دادگاە این شهر بالاجبار یک شهروند کُرد را بە مجبور پوشیدن لباس زنانە کردە و وی را در سطح شهر گردانده بود.