Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

پروژی ناتمام ایستگاە راەآهن و وعدهای مکررمسئولان کشوری دراستان کرماشان

20/04/2017 | 14:34:12
qatar

وعدهای مسئولان برای اتمام این پروژها در استان کرماشان پشت هم قطار شدند.

بنا بر گزارش خبرنگار مهر، وعده های قطعی و به ظاهر دقیق مدیران دولت، مردم کرماشان منتظر بودند تا ۳۱ فروردین ماه سال ۹۶ بالاخره قطار به کرمانشاه برسد اما با وعدهای مکرر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و استاندار کرمانشاه روبرو می شوند وهیچ خبری ازافتتاح این پروژها نیست.

محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور که هجدهم آذر ماه برای چندمین بارمتوالی به کرماشان رفت بود، اظهار داشت: قطار در بهمن ۹۵به ایستگاه فیروزان می رسد و در فروردین ۹۶ ایستگاه راه آهن کرماشان افتتاح می شود.

اسدالله رازانی استاندار کرماشان در گفتگو با یکی از خبرگزاری های دولت از زبان رییس جمهور قول ورود قطار به کرمانشاه در ۳۱ فروردین اردیبهشت ماه را داد.

 

شایان ذکراست،مسئولان کشوری همیشە نبود بودجە ومشکلات اقتصادی رایک بهانە برای اتمام پروژهای ناتمام میداننداما استان کرماشان با وجود ذخایرنفتی وغنی بودن این استان ازلحاظ منابع زیر زمینی هنوزبا مشکلات زیادی روبرو است این بە خاطربی‌کفایتی مسئولان کشوری کە از این منابع می توانندبرای استفادە ازپروژهای نیم تمام ومعضلات این استان خرج کنند.