Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

حملە نیروهای انتظامی به مردم روستاهای آق درە شهرستان تکاب

17/06/2017 | 19:05:28
aqdara

نیروهای انتظامی وامنیتی روز ٢٥ خرداد ماە به کارگران اخراج شده و خانواده‌هایشان در معدن طلای آق دره در شهرستان تکاب واقع در استان ارومیە یورش بردە و آنان را  مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند کە چندین زن را زخمی کردە وشماری را نیز بازداشت کردند.

بە گزارش آژانس خبرگزاری موکریان، برخی از اهالی روستاهای آق درە علیا، آق درە سفلی و آق درە وسط کە در مجاورت معدن طلای آق دره تکاب زندگی میکنند، مدت بیست روز بود کە در اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری آنها در این معدن دست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز زده بودند.

یکی از اهالی آق درە در این بارە بە آژانس خبری موکریان گفتە بود :” این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شدە است. بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند. فقط چند نفر از اهالی روستاهای ما در این معدن کار میکنند آن هم با قراردادهای فصلی.

شاین ذکر است کە، سال گذشته ١٧ نفر از کارگران کورد معدن طلای آق دره کە از ساکنان روستاهای آق دره بودند در جریان دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ١٠١ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ١٠ تجدید نظر استان ارومیە محاکمه شدند.

متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.