Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۱ تیر ۱۳۹۷ | 22/06/2018 | ساعت:

سپاە پاسداران بزرگترین تهدید تروریستی جهان

17/07/2017 | 15:33:13

نقش فزایندەی شاخەی برون‌مرزی سپاە پاسداران در منازعات منطقەای طی چند سال اخیر موجب نگرانی آمریکا و متحدانش شدەاست. در این رابطە جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا “سیا”سپاه پاسداران را تهدیدی بزرگتر از داعش نامیدەاست.

جیمز ووسلی در مقالەای که در شماره روز دوشنبه واشینگتن تایمز درج شدە گفتەاست هر چند داعش چند سالی است با اعمال جنایتکارانەی خود توجه غرب را به خود جذب کرده است لیکن بزرگترین تهدید تروریستی جهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است

وی در این نوشتار متذکر شدەاست اقدامات داعش در هر زمینه‌یی در قیاس با سپاه پاسداران کوچک مینماید. داعش هرگز بیش از 30هزار نیرو نداشته و عمدتاً مسلح به تسلیحات کوچک می‌باشد و دسترسی بسیار کمی به تسلیحات با تکنولوژی پیشرفته دارد.

در قیاس سپاه پاسدران در حدود 125هزار نیرو دارد و تنها سازمان تروریستی در جهان است که داری نیروی زمینی، دریایی و نیروهای ویژه می‌باشد. نیروهای قدس سپاە پاسداران در عراق در قالب حشد شعبی حضور دارند و در سوریە نیز هزاران تن از پاسداران پابەپای نیروهای رژیم بشار اسد در نبردها شرکت دارند.

سپاه پاسداران وسیلەای است که از طریق آن رژیم جمهوری اسلامی درصدد صدور انقلاب اسلامی بە کشورهای منطقە است. از سال ٢٠٠٣ بدین سو تا زمانیکە نیروهای آمریکایی کشور عراق ترک کردند هزاران سرباز آمریکایی توسط سپاە پاسداران بە قتل رسیدند.

 

در بخش دیگری از این نوشتار با اشارە بە نقش سپاە در اقتصاد ایران آمدەاست: سپاه پاسداران یک امپراطوری مالی چندین میلیارد دلاری است که عمده اقتصاد ایران را در کنترل دارد. برای مثال قرارگاە خاتم‌الانبیا میلیاردها  دلار سرمایە در اختیار دارد و بر بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران چنگ انداختەاست.

جیمز ووسلی در بخش دیگری از مقالەی خود بە آزمایش‌های موشکی سپاە اشارە کردە و نوشتەاست سپاە توان موشکی خود را بالا بردە و گمان می‌رود در آیندەای نزدیک با همکاری کرە شمالی قادر بە ساخت موشک‌هایی باشد کە بتواند خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهد.