Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۱ تیر ۱۳۹۷ | 22/06/2018 | ساعت:

صدور حکم دو سال زندان برای یک هنرمند کرد

17/07/2017 | 15:41:30

یک عكاس کرد اهل سنندج بە دو سال زندان تعزیری و تعلیقی محکوم شد.

بە گزارش آژانس خبررسانی کردپا طی چند روز گذشتە، مهدی توکلی، عکاس کرد اهل سنندج از سوی دادگاە انقلاب سنندج بە دو سال زندان محکوم شدەاست.

شعبە یک دادگاە انقلاب سنندج این عکاس کرد را بە اتهام” اقدام علیە امنیت ملی” محکوم کرده است.

این حکم بە صورت رسمی از سوی دادگاە بە مهدی اعلام شدە است.

مهدی توکلی در مهرماە سال گذشتە، در شهر سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و مدت ٣٥ روز در بازداشتگاە ادارە اطلاعات سنندج تحت بازجویی شدید بودە و بعدا با قید وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

این هنرمند کرد، پیشتر چند نمایشگاە در زمینە”آوارەهای ایزدی شنگال و کوبانی در اقلیم کردستان” در شهر سنندج برگزار کردە بود.