Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

کشتە شدن دهمین کولبر سردشتی طی چند ماە اخیر

27/07/2017 | 16:45:25
+A
-A

انگار تراژدی کشتار کولبران کرد توسط نیروهای رژیم پایانی ندارد. نیروهای رژیم برغم اعتراضات گستردە و کمپین‌های مردمی، همچنان با شلیک مستقیم و هدفمند کولبران کرد را کە از روی ناچاری و استیصال بەاین کار مخاطرەآمیز روی آوردەاند، از پای درمی‌آورند. در تازەترین مورد از کشتار کولبران، یک کولبر کرد بە نام کریم محمدزادە با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی بەقتل رسید.

بە گزارش مرکز حقوق بشر شرق کردستان این کولبر اهل روستای “بیتوش” سردشت در مناطق مرزی این شهرستان و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مسلح ایران ومرد شلیک مستقیم قرار گرفتە است.

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ١٠ کولبر اهل سردشت جانشان را از دست دادە و ٢٢ کولبر نیز زخمی شدەاند.

کشتار کولبران کرد توسط نیروهای رژیم در مناطق مرزی کردستان در حالی است کە شمار بسیاری از کولبران یا در سوانح طبیعی همچون ریزش برف و بهمن جان می‌بازند و یا در میادین مین کاشتە شدە از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم گرفتار آمدە و کشتە می‌شوند و یا دچار نقص عضو می‌گردند.