Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 23/07/2018 | ساعت:

تصویب هزار میلیارد تومان بودجه برای نیروهای قدس سپاە

13/08/2017 | 17:26:58

در واکنش بە تحریم‌های جدید آمریکا علیە شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با سپاە پاسداران و آزمایشهای موشکی اخیر رژیم، همچنانکە مقامات جمهوری اسلامی وعدە دادە بودند بر بودجەی نظامی نیروهای وابستە بە سپاە پاسداران افزودند. در این رابطە امروز یکشنبە مجلس با تصویب طرحی تحت عنوان بە اصطلاح “مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا” درمنطقه، دو هزار میلیارد تومان برای تقویت توان نظامی، اطلاعاتی و حمایت از سپاه پاسداران اختصاص داد.

بر اساس این طرح که کلیات آن امروز یکشنبه ۲۲ مرداد بدون رای مخالف و جزییات آن با تنها یک رای مخالف تصویب شد، هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه دولت نیز برای مبارزه با بەاصطلاح تروریسم در منطقه در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد. اختصاص هزار میلیارد تومان از بودجەی کشور بە نیروهای قدس سپاە پاسداران تحت عنوان مبارزە با تروریسم در حالی است کە شاخەی برون‌مرزی سپاە پاسداران جزو گروەهایی است کە از سوی آمریکا و متحدانش بخاطر دخالت در کشورهای منطقە و ایجاد بی ثباتی با تحریم‌های گستردە مواجە گشتە و از سوی دیگر نشان‌دهندەی آن است کە دولت دوم روحانی در بدو آغاز بەکارش بگونەای در برابر سپا‌ە و جناح مسلط رژیم از مواضع پیشین خود مبنی بر محدود کردن این نیروی فرا دولتی و فرا قانونی عقب‌نشینی کردە است.

این نیروهم‌اینک در کشورهای عراق و سوریه بصورت فعال حضور نظامی دارد.

بر اساس طرحی که مجلس به تلافی مصوبه اخیر کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده، از دوهزار میلیارد تومانی که به تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی اختصاص داده شده، نیمی از آن به گسترش فعالیت‌های موشکی و نیمی دیگر به وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع اختصاص می‌‌یابد.

شایان ذکر است ده روز پیش، مصوبه کنگره آمریکا با عنوان طرح “مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران” با امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون ترامپ می‌تواند ظرف ۹۰ روز، سپاه پاسداران، مقامات، نمایندگان و اشخاص وابسته‌ به آن در خارج از ایران را بر مبنای اتهام فعالیت‌های تروریستی تحریم کند.