Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

آزادی صادق زیباکلام با قرار وثیقه

13/08/2017 | 17:31:39
+A
-A

صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران که به اتهام “نشر اکاذیب” به دادستانی تهران احضار شده بود، دیروز ۲۱ مرداد ماه پس از مراجعه و بازپرسی، با قرار وثیقه آزاد شد.

این نواندیش نزدیک بە اصلاح‌طلبان در گفتگو با انصاف نیوز، در رابطە با جزئیات اتهامات واردە اظهار داشت” بعد از دو سه ساعت بازپرسی به من تفهیم اتهام شد و پرونده به دادگاه فرستاده شد. من متهم به توهین به دستگاە قضایی و تشویش اذهان عمومی شناخته شدم که مبنای اتهام، مصاحبه‌ی بنده با رادیو آلمانی “دویچه وله” بود. قرار مجرمیت صادر شده و حالا دیگر قاضی در دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

صادق زیباکلام کە تاکنون چند بار دیگر بە دادگاە احضار شدەاست گفت بازپرس پرونده، بسیار همکاری کردند و در عین حال به بررسی و تفهیم اتهام پرداختند. از منظر حقوقی بسیار با تجربه عمل کردند، به هر حال مشخص بود ایشان آن طرف میز و بنده نیز این طرف میز هستم اما نهایت احترام را برای من به عنوان یک استاد دانشگاه قایل بودند.

گفتنی است این استاد دانشگاە کە سابقەی ١٨ ماە زندان در رژیم کنونی را در پروندە دارد از منتقدان سیاست‌های هستەای رژیم دردوران زمامداری احمدی نژاد محسوب می‌گردد. تازەترین کتاب وی تحت عنوان “ما چگونە ما شدیم” واکنش‌های بسیاری را در محافل سیاسی برانگیخت. زیبا کلام از جملە روشنفکرانی است کە با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی با آمریکا ستیزی و مداخلە در امور کشورهای دیگر منطقە مخالف است. این امر موجب شدەاست از سوی نیروهای تندرو جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گیرد، بگونەای کە بیشتر سخنرانی‌های وی طی چند سال اخیر یا لغو شدەاند و یا با دخالت نیروهای بەاصطلاح خودسر بە آشوب کشیدە شدەاند.