Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 23/07/2018 | ساعت:

اعلام تعمدی بودن آتش سوزی در کانون فرهنگی – هنری ڤەژین

13/08/2017 | 17:34:58

دو روز پس از آتش زدن ساختمان کانون فرهنگی – هنری ڤەژین در مریوان گفتە شدە است افرادی کە دست بە این اقدام زدەاند وابستە بە نهادهای امنیتی در این شهر بودەاند. کانون فرهنگی – هنری ڤەژین تشکلی فرهنگی و هنری، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که در تابستان سال ١٣٨٣ آغاز به فعالیت نموده است.

بە گزارش منابع خبری در پی آتش گرفتن این مکان فرهنگی در روز جمعە بیستم مرداد و پس از بررسی‌های متداول مشخص گردید این آتش‌سوزی تعمدی بودە و افرادی  ناشناس این مکان را بە آتش کشیدەاند. در این رابطە

کانون فرهنگی – هنری مریوان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: “پس از مطلع کردن نهادهای مرتبط، مستند نمودن حادثه و تحقیق در رابطه با چگونگی روی دادن آتش‌سوزی به این نتیجه رسیدیم که آتش‌سوزی عمدی و کار دستی سیاه علیه فرهنگ و زندگی بوده است.”

این کانون با بزدلانە خواندن این اقدام ضد فرهنگی و محکوم نمودن آن، انگشت اتهام را بسوی نیروهای امنیتی اشارە کردەاست. در این آتش‌سوزی، ساختمان کانون فرهنگی – هنری ڤەژین دچار خسارت مادی شده است.

حوزه فعالیت این کانون، فرهنگی و هنری ـ اهتمام به فلکلور و فرهنگ اصیل کردی می‌باشد. طی سال‌های گذشته کانون فرهنگی – هنری ڤەژین در مریوان اقدام به برگزاری همایش، نمایشگاه، جشنواره و سمینارهای فرهنگی و هنری ویژه زبان و ادبیات کردی کرده که همواره با استقبال شهروندان این شهر روبه‌رو شده است. این در حالی است کە نیروهای امنیتی رژیم هرازگاهی اعضا و هواداران این کانون و دیگر نهادهای مدنی و فرهنگی مریوان را بە بهانەهای مختلف احضار کردە و یا فعالیت‌هایشان را تحت نظارت قرار می‌دهند.