Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

درگذشت یک کارگر کرد پس از چهار روز بستری در بیمارستان

29/08/2017 | 16:36:03
+A
-A

سرانجام پس از چهار روز یک کارگر کرد اهل سنندج کە در یکی از بیمارستان‌های تبریز بستری بود بە علت شدت جراحات ناشی از سوختگی جان سپرد.

مصلح حسینی  کارگر کرد اهل سنندج که بامداد روز پنج‌شنبه دوم شهریورماه به دلیل آتش زدن منزل مسکونی توسط پلیس ساختمانی شهرداری دچار سوختگی ٧٠ درصدی شده بود، بلافاصلە بە تبریز انتقال یافت ولی پس از چهار روز بستری و مبارزە با مرگ در یکی از بیمارستان تبریز درگذشت.

بە گزارش کرپا و بە نقل از شاهدان این رویداد بامدام روز پنج‌شنبە دوم شهریورماە جاری ٣ تن از مأموران شهرداری با ریختن بنزین به روی ساختمان اقدام به آتش زدن این منزل مسکونی کرده بودند. تاکنون مقامات شهرداری سنندج و همچنین نهادهای امنیتی رژیم  در مورد این رویداد، علل و چگونگی وقوع آن سکوت اختیار ردەاند.