Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

بازتاب اعتراضات مردمی در شهر بانە نسبت بە کشتار کولبران

07/09/2017 | 16:06:53

چهار روز پس از کشتە شدن دو کولبر کرد در منطقەی مرزی “هنگ‌ژال” و گسترش اعتراضات مردمی در شهرستان بانە کە سە روز بطول انجامید و طی آن شمار کثیری از مردم این شهر بازداشت و تعدادی نیز با تیراندازی مأموران سرکوبگر رژیم مجروح شدند، فعالان مدنی در شهرهای سنندج، کرماشان و دەگلان حمایت خود از اعتراضات مردمی شهر بانە را اعلام داشتند. در شهر سنندج فضای بشدت امنیتی بر شهرحاکم است و نیروهای امنیتی رژیم با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهر، همچون میدان اقبال درحال آمادەباش کامل هستند. این در حالی است کە فعالان مدنی این شهر از مردم خواستەاند در اعتراض بەکشتار کولبران کرد و حمایت از نارضایتی مردم شهر بانە امروز ساعت هفت بعدازظهر تجمع اعتراضی را برپا دارند.

شایان ذکر است بامداد روز دوشنبە سیزدهم شهریورماە جاری نیروهای سرکوبگر رژیم دو کولبرکرد بەنام‌های قادر بهرامی و حیدر فرجی را هدف تیراندازی قرار دادە و بەقتل رسانیدند. این جنایت مأموران مسلح رژیم اعتراضات گستردە مردم شهربانە را در پی داشت کە سە روز بطول انجامید.