Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران

12/09/2017 | 16:23:11

وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی وخیم است و نهادهای مدافع حقوق بشر از سرکوب، خفقان و انباشتە شدن زندان‌ها از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامەنگاران خبر می‌دهند. در این ربطە زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ایران را یکی از کشورهای نگران کننده در زمینه رعایت حقوق بشر برشمرده است.

زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی در شورای حقوق بشر در ژنو، از محدودیت شدید آزادی عقیده و بیان و دستگیری مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی نام برده است. کمیسرعالی حقوق بشر اشاره به بد رفتاری گسترده با زندانیان گفته است دستگاە قضایی  بسیار غیرانسانی با مجرمان برخورد می‌کند.

بە گفتەی این مقام سازمان ملل متحد، ایران بالاترین میزان اعدام در جهان را داشته که بسیاری از آنها در رابطه با مواد مخدر بوده، اما اینگونه جرائم در جهان مستحق اعدام شناخته نمی‌شوند.

ایران یکی از چند کشوری بود که زید رعد حسین در سخنان خود در شورای حقوق بشر در ژنو، به مناسبت شروع آخرین سال خود در این سمت، در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان مطرح کرد.

وضعیت حقوق بشر در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتقاد بسیاری از نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. آمار بالای اعدام‌ها، سرکوب اقلیت‌های ملی و مذهبی، نقض آزادی بیان و زندانی کردن دگراندیشان و فعالان مدنی از جمله رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی  است که هموارە مورد انتقاد قرار گرفتەاست.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارش مفصلی به شرح موارد متعدد آزار و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر در ایران پرداخت و اعلام کرد که دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر همچون مجرمان و معاندان حکومت رفتار می کنند.

شایان ذکر است بیش از چهل روز است شماری از زندانیان سیاسی، دگراندیشان  و فعالان مدنی در اعتراض بە وضعیت خود در زندان رجایی‌شهر کرج دست بە اعتصاب غذا زدەاند. این در حالی است کە تا کنون دستگاە قضایی رژیم و مأموران زندان نەتنها حداقل خواست‌های آنان را برآوردە نکردەاند، بلکە بر فشار خود بر زندانیان نیز افزودەاند.