Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

بازداشت یک فعال حقوق بشر توسط نیرهای امنیتی

12/09/2017 | 16:29:02

سازمان عدالت برای ایران با انتشار گزارشی از بازداشت این فعال حقوق بشر خبر داد. بر اساس این گزارش، ماموران در شامگاە یکشنبە نوزدە ماە جاری با حکم قضایی صادر شده توسط شعبه شش دادسرای اوین، وارد خانه راحلە راحمی پور شدند. آن‌ها پس از تفتیش منزل، وی را به همراه کامپیوتر، تلفن همراه و برخی از اسناد و مدارک شخصی‌اش با خود بردند.

بە گزارش سازمان عدالت برای ایران راحله راحمی پور در بازداشتگاه اوین زندانی است و تلاش وکیل وی برای ملاقات با او یا کسب جزییات بیشتر بی‌نتیجه مانده است. راحله راحمی پور سال‌هاست پیگیر سرنوشت نوزاد برادر و برادرش است که در دهه ۶۰ در زندان اوین بوده‌اند.

فشارها بر راحله راحمی پور زمانی آغاز شد که گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و از دولت ایران درباره نوزاد، گلرو راحمی‌پور و همینطور، پدر وی، حسین راحمی‌پور توضیح خواست. حسین راحمی پور، دندانپزشک و از زندانیان سیاسی زمان شاه به همراه همسر باردارش در سال ۶۲ دستگیر شده بود. در فروردین ماه ۶۳ به خانواده راحمی پور اطلاع دادند گلرو، فرزند این زن و شوهر که در زندان اوین به دنیا آمده بود مرده است و در شهریور ماه همان سال نیز دژخیمان رژیم تلفنی به خانوادەاش گفتند که حسین راحمی پور “به درک واصل شده است.”

پس از ماه ها آزار و اذیت خانواده و بازپرسی‌های مکرر در دادسرای انقلاب، در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب  بەریاست قاضی صلواتی کە تا کنون احاکم اعدام و حبس طویل‌المدت دەها تن از زندانیان را صادر کردەاست، وجود این نوزاد را انکار کرد و آن را ساخته و پرداخته تخیل راحله راحمی‌پورخواند. وی راحمی پور را به یک سال حبس به اتهام انجام عملیات تبلیغی علیه نظام محکوم کرد. این در حالی است که اخیرا، جمهوری اسلامی در پاسخ مفصلی که درباره پرونده خانواده راحمی‌پور به گروه کاری سازمان ملل داده، تصریح کرده است که فرزند حسین راحمی پور در حالی که مادرش در زندان بوده به دنیا آمده است. این، نخستین باری است که طی دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی درباره موارد ناپدیدشدگی قهری به سازمان ملل توضیح می دهد.