Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

ادامە عدم اطلاع از سرنوشت رامین حسین پناهی

12/09/2017 | 16:31:11

بیش از هشتاد روز از اسارت رامین حسین پناهی کە در حین درگیری با نیروهای امنیتی رژیم در حالیکە زخمی شدەبود، می‌گذرد، با این وصف ارگان‌های اطلاعاتی رژیم در مورد او و برادرش کە در پی این رویداد بازداشت گردید سکوت اختیار کردەاند.

در حالیکە ٨٢ روز از دستگیری رامین حسین پناهی و بازداشت برادرش افشین می‌گذرد، خواهران این دو برادر با انتشار نامەای ضمن اعتراض بە بلاتکلیفی و بی خبری از وضعیت آنان نوشتەاند طی این مدت برغم مراجعات مکرر بە مراکز و نهادهای امنیتی، تاکنون نتوانستەایم در مورد وضعیت سلامتی رامین و اینکە وی هنوز زندەاست یا خیر، کسب اطلاع نماییم و تا این لحظه هیچ یک از نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی نبوده و اساسا هیچکدام مسوولیت دستگیری رامین را بر عهده نگرفته و نمی گیرند. این در حالی است کە افشین حسین پناهی به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است و همچنان تحت بازجویی قرار دارد.

شایان ذکر است روز جمعه اول تیرماه چهار تن از اعضای کوملە زحمتکشان کردستان ایران در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتادند. طی تبادل آتش صورت گرفته سه تن از اعضای این حزب به نام‌های حامد سیف پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی جان باختند و رامین حسین پناهی در حالی که از ناحیه کمر و پا مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته بود، بە اسارت درآمد.

در پی این رویداد تنی چند از افراد خانوادە حسین پناهی ازجملە  افشین، انور، زبیر، احمد و عباس حسین پناهی از سوی نیروهای اطلاعات سپاە پاسداران بازداشت شدند.

سکوت نیروهای امنیتی در مورد رامین حسین پناهی  بازداشت پنج تن از افراد این خانوادە با محکومیت  سازمان عفو بین الملل روبرو شد.این سازمان با انتشار بیانیەای ضمن درخواست آزادی افرادی که صرفا بخاطر نسبت خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند، این اقدام را “ناپدید شدن اجباری” تصیف کرد و ز مقامات رژیم خواست در مورد وضعیت سلامتی رامین حسین پناهی نیز شفاف‌سازی نمایند.