Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

تلاش جهت تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی

03/10/2017 | 18:47:02
+A
-A

تلاش درجهت تغییر نظام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران پدیدەی تازەای نیست و از بدو پیدایش این رژیم تا کنون تغییرات بنیادینی در آن شکل گرفتە است. بااین وصف آنچە کە هموارە مشهود بودە این است کە این تغییرات همیشە در جهت سانترالیزە کردن قدرت سیر کردەاست.

گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رژیم تلاش می‌کنند نظام سیاسی ایران را از نظام ریاستی به نطام پارلمانی تغییر دهند. این در حالی است کە در اوائل دهەی ٩٠ و در زمانی کە اختلاف میان خامنەای و احمدی‌نژاد بە عنوان رئیس جمهوررژیم بە اوج خود رسید، رهبر نظام با صراحت از تغییر در سازوکار حکومتی و حذف مقام ریاست جمهوری سخن بە میان آوردەبود.

در این رابطە جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای رژیم  می‌گوید در بسیاری از مواقع مجلس و دولت در دست دو جناح مختلف است و این موضوع به تنش‌های سیاسی در ایران دامن می‌زند. عزت الله یوسفیان ملا، نماینده وابستە بە جناح مسلط رژیم نیز از احتمال ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت تغییر نظام سیاسی ایران با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خبر داده است.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۱۰ مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: “اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا می‌شود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است.” این در حالی است کە از دوران ریاست جمهوری خاتمی بدین سو، هموارە رهبر جمهوری اسلامی با روئسای جمهور وقت زاویە داشتەاست.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۹ مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته است که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند نامه‌ای درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به علی خامنه‌ای بنویسند.

چنین پیداست جناح مسلط رژیم قصد دارد با حذف نهاد ریاست جمهوری کە بطور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود، آخرین ظواهر حکومت مردمسالار را نیز در نظام جمهوری اسلامی ز پیش روی بردارد.