Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

درگذشت کریم زند نویسندەی نامدار کرد

10/10/2017 | 18:11:30
+A
-A

قبل ازظهر امروز سەشنبە ١٨ مهرماە مورخ و نویسندەی شهیرکردستان و نخستین معلم زبان کردی در جمهوری کردستان در مهاباد، در شهر سلیمانیە درگذشت.

بە گزارش باس‌نیوز خانم آمنەی زند خبر مرگ این مورخ و نویسندەی کرد را تأیید نمودەاست.

کریم زند نویسندە، مبارز دیرین کرد پس از اعلام جمهوری کردستان از سوی پیشوا قاضی محمد بە مهاباد رفت و در مدرسەی “گلاویژ” بە دانش آموزان زبان کردی را یاد دادە است. این نویسندە و مورخ بزرگ تا واپسین لحظات زندگی پربا خود هدیە پیشوا قاضی محمد بە وی کە یک کلاە کردی بود را بسان یادگاری ارزشمند محفوظ داشت.

وی در طول زندگیش بخاطر نگارش کتب و مقلات عدیدەاش چندین جایزەی ارزشمند را دریافت کردە بود کە بارزترین آن  “مدال بارزانی”است.

استاد کریم زند دەها کتاب و مقالەی مهم بە چاپ رساندە کە در کتابی پنج جلدی تحت عنوان “تۆماری تەمەن” طومار عمر گردآوری بە چاپ رسیدەاست. ایشان در آثار خود بویژە بە جغرافیا کردستان و لهجەهای مختلف زبان کردی پرداختە است. وی همچنین نخستین کسی است کە  کە کتاب انجیل را بە کردی ترجمە کردە است.