Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | 16/07/2018 | ساعت:

پاسخ انتقادی مطهری بە دستگاە قضایی

12/10/2017 | 15:37:23

انتقادات و جنگ لفظی مقامات دولت روحانی و نمایندگان مجلس با دستگاە قضایی رژیم طی یک هفتەی اخیر همچنان ادامە داشتە است. در آخرین مورد از آن علی مطهری گفتە است اقتدار قوه قضاییه با اصلاح آن حفظ می‌شود، نه با کم‌طاقتی در مقابل انتقادها. وی همچنین در خصوص برخورد خشونت‌آمیز دستگاە قضایی و مأموران زندان با زندانیان سیاسی و دلنگرانی خانوادەهای آنان متذکر شدەاست: گفته‌اید “چرا دروغ می‌گویید؟” عرض می‌کنم اگر جنابعالی از آن برج عاج پایین بیایید و خانواده‌های بازداشت‌شدگان پی در پی به محضر شما شرفیاب شوند و نحوه بازداشت فرزندشان در محل کار یا منزل را توضیح دهند که چگونه آنها را تحقیر کرده و آبرویشان را برده‌اند و یا از رفتار بازجویان و بازداشت‌های طولانی‌مدت انفرادی غیرقانونی و یا از محرومیت آنها از گرفتن وکیل بگویند. آری اگر شما هم در جریان این امر قرار بگیرید متوجه می‌شوید که سخن من دروغ نبوده است.

شایان ذکر است طی چند ماە اخیر چندین تن از فعالان رسانەای نزدیک بە اصلاح‌طلبان  دولت از سوی دستگاە قضایی بە زندان‌ افکندەشدەاند.