Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

ارجاع مجدد پروندە نازنین زاغری بە دادگاه

07/11/2017 | 16:14:22
+A
-A

در حالیکە نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی روز شنبه (۱۳ آبان) بطور ناگهانی و بدون حضور وکیل، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برده شد، همسر وی “ریچارد رادکلیف” و “مونیک ویلا”، مدیر اجرایی بنیاد تامسون رویترز، گفتەاند این زندانی دربند چند روز بعد آن بار دیگر از سوی دستگاە قضایی احضار شد کە سخنان “بوریس جانسون” وزیر امور خارجه بریتانیا در مجلس عوام این کشور به عنوان مدرکی علیه او مورد استناد قرار گرفت.

نازنین زاغری زندانی دوتابعیتی دربند با دیگر بە دادگاە فرا خواندە شد. این در حالی است کە وی باید پاسخگوی همان اتهامات سابق مبنی بر “جاسوسی” و “همکاری با دشمن” و “براندازی نرم” باشد با این تفاوت کە این بار در قالب پرونده ای جدید، این اتهامات به وی ابلاغ شد و مورد تهدید قرار گرفت که ممکن است مجازاتش دو برابر شود.

وزیر امور خارجه بریتانیا، چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماە در جلسه کمیته منتخب سیاست خارجی مجلس عوام بریتانیا حاضر شد و از جمله در مورد وضعیت این شهروند ایرانی-بریتانیایی گفت: “نازنین زاغری تنها مشغول آموزش روزنامه نگاری بود.” مسئولان قضایی رژیم پس از آن گفته اند اظهارات بوریس جانسون ثابت کرده که نازنین زاغری برای تعطیلات به ایران نرفته است.

کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران تاکید کرده است که مجازات دوباره برای همان اتهامات سابق، اقدامی غیرقانونی است.

در این رابطە کمپین آزادی نازنین ساغری متذکر شدەاست کە گشودن پرونده جدید برای وی سە روز پس از اظهارات اشتباه بوریس جانسون، وزیرخارجه بریتانیا قابل قبول نیست و این اتهام قبلأ توسط خود وی و کارفرمایش، بنیاد خیریه تامسون رویترز، بکلی تکذیب شده است.

از سوی دیگر دولت بریتانیا گفتەاست اظهارات وزیر خارجه این کشور درباره نازنین زاغری راتکلیف، کارمند یک سازمان خیریه بریتانیایی، که در ایران زندانی است طرح اتهامات تازه علیه او را توجیه نمی کند.

لازم بە یادآوری است نازنین زاغری که برای دیدن خانواده اش در ایام نوروز به ایران رفته بود در۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران بازداشت و زندانی و به اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شد.