Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

دیدار وزیر امور خارجه بریتانیا از ایران

12/11/2017 | 15:51:27
+A
-A

بوریس جانسون وزیر امور خارجە بریتانیا گفتەاست قصد دارد بە ایران سفر نماید. وی گفتەاست پیش از این سفر در نظر دارد یک بستەی پیشنهادی را در خصوص عادی‌سازی مناسبات طرفین ارائە دهد.

انتشار خبر این دیدار در حالی است کە چندی پیش و پس از سخنان جانسون پیرامون زندانی دو تابعیتی، نازنین زاغری رادکلیف، داستگاە قضایی جمهوری اسلامی این زندانی امنیتی را بە دادسرا فرا خواند و بر مبنای اتهامات پیشین، بار دیگر پروندەی قضایی وی را مورد بازبینی قرار داد. وزیر امور خارجەی بریتانیا در کمیته روابط خارجی مجلس عوام این کشور، در بە اصطلاح دفاع از نازنین زاغری گفته بود که او “هیچ کاری جز آموزش روزنامه‌نگاران نکرده است.” این سخنان در تضاد با دفاعیات این زندانی است کە گفتە بود برای دیدار از والدین خود بە ایران سفر کردەاست. خانواده نازنین زاغری و بنیاد تامسون رویترز، کە وی در آن مشغول بەکار بود، به حرف‌های بوریس جانسون اعتراض کردند و گفتند نازنین زاغری برای آموزش روزنامه‌نگاری به ایران نرفته بود و به همراه فرزند خردسالش فقط برای تعطیلات و دیدار خانواده به تهران سفر کرده بود که نوروز ۱۳۹۵ در فرودگاه بازداشت شد.

نازنین زاغری اینک دوره محکومیت پنج ساله خود در زندان اوین تهران را می‌گذراند.

از سوی دیگر روزنامه گاردین چاپ لندن بە نقل از وزیر امور خارجەی بریتانیا نوشتەاست جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که پیشنهادهای بریتانیا پیش از سفر بوریس جانسون به تهران اعلام شود تا اینطور برداشت نشود که بسته پیشنهادی در ازای آزادی نازنین زاغری ارائه شده است. این در حالی است کە محافل سیاسی بریتانیا پس از سخنان دو هفتە پیش بوریس جانسون گفتەاند وی تلاش دارد تا تاثیر منفی اظهارات خود را درباره نازنین زاغری کاهش دهد و امکانات آزادی وی را فراهم سازد.