Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | 17/11/2018 | ساعت:

برگزاری سمینار روز جهانی مقابلە با خشونت علیە زنان

25/11/2017 | 19:05:26
+A
-A

بەمناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مقابلە با خشونت علیە زنان، روز شنبە چهارم آذرماە کە مصادف با این روز بود اتحادیەی زنان دمکرات کردستان پیامی بدین مناسبت منتشر ساخت. همچنین سمیناری را در سالن کمیسیون آموزش حزب دمکرات کردستان از سوی این اتحادیە برگزار گردید.

روز شنبە چهارم آذرماە مصادف است با ٢٥ نوامبر روز جهانی مقابلە با خشونت علیە زنان. در سال ١٩٦٠ سە خواهر معروف بە خواهران “میرابال” از فعالان سیاسی و منتقد رژیم دیکتاتوری جمهوری دومنیکن پس از ماەها بازداشت از سوی نیروهای دولتی بەقتل رسیدند. درسال١٩٨١ تشکل زنان آزادیخواە در “بوگوتا”پایتخت کلمبیا ٢٥ نوامبر بە عنوان روز مقابلە با خشونت علیە زنان نتخاب کردند. در سال ١٩٩٩ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد ٢٥ نوامبر ، روز قتل این سە خواهر را بطور رسمی در تقویم خود تحت عنوان روز جهانی مقابلە با خشونت علیە زنان انتخاب کرد.

در این رابطە اتحادیەی زنان دمکرات کردستان با انتشار پیامی منتشر ساختەاست در ابتدای این پیام ضمن تسلیت بە بازماندگان قربانیان حادثەی زلزلەی استان‌های کرماشان و ایلام و امید مداوای مجروحان آن و همچنین طلب استمداد از مردم ایران و کردستان کە جهت یاری رساندن بە آسیب دیدگان، بویژە در آستانەی فصل سرما و بارش برف، از همەی آحاد مردم کردستان و دیگر مناطق ایران بە خاطر امداد بە مردم بی‌خانمان تقدیر بعمل آوردەاست.

در این پیام با تجلیل از مبارزات زنان جهان در راستای رفع خشونت و برخورداری از حقوق مساوی با مردان آمدەاست، پدیدەی خشونت علیە زنان یک پدیدەی ناگوار تاریخی است و ریشە در آداب،سنن و فرهنگ عقب افتادەی مردسالاری دارد. خشونت علیە زنان در تمامی جوامع بشری اینک نیز مشهود است و زنان در کشورهای عقب ماندە و دیکتاتور زدە بیش از سایر کشورها و جوامع مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند.در ایران نیز خشونت نهادیە و قانونی شدە و زنان در شرایط بسیار غیر انسانی قرار دارند. زنان کرد نیز در این بین هم بە دلیل زن بودن و هم بە خاطر کرد بودن مورد آزار، خشونت و تضییق حقوق خود قرار میگیرند.

از سوی دیگر اتحادیەی زنان دمکرات کردستان بدین مناسبت سمینار را با شماری از احضای خود و کادرهای حزب دمکرات کردستان تشکیل داد. در این سمینار سەتن از اتحادیەی زنان بە اسامی مژگان علی‌پور، گلاوێژ پیروان و نسرین یوسف‌زادە ، در خصوص زنان و چگونگی مقابلە با خشونت، وضعیت زنان در ایران و همچنین بسترسازی جهت تکوین فرهنگ تعامل مسالمت‌آمیز با زنان در کردستان و نقش مردان بە ایراد سخن پرداختند.