Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

ممانعت از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان

02/12/2017 | 15:54:11
+A
-A

در حالیکە قرار بود روز جمعه ۱۰ آذرماە مراسمی در گرامیداشت علی اشرف درویشیان، نویسنده شهیر کرد اهل کرماشان برگزار شود یکی از ارگان‌های امنیتی وابستە بە سپاە پاسداران از برگزاری این مراسم جلوگیری کرد.

در این رابطە کانون نویسندگان ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است که یک نهاد امنیتی چند ساعت قبل از آغاز مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان در سالن اجتماعات ساختمان پاسارگاد، در شهرک غرب تهران، با هیأت مدیره این ساختمان تماس گرفته و به آن‌ها اطلاع داده که مراسم نباید برگزار شود.

بە گزارش کانون نویسندگان ایران خانم شهناز دارابیان، همسر علی اشرف درویشیان نیز خبر لغو مراسم بزرگداشت این نویسندە شهیر را به دستور یک نهاد امنیتی تأیید کرده است.

علی اشرف درویشیان، نویسنده فرودستان و زحمتکشان جامعە و پژوهشگر ادبیات کودکان و یکی از اعضای دیرین کانون نویسندگان ایران پنجشنبه ۴ آبان، بعد از یک دوره طولانی بیماری در ۷۶ سالگی چشم بر جهان فروبست.

علی اشرف درویشیان در سال ۱۳۲۰ در کرماشان متولد شد. شاخص کار درویشیان همدردی نسبت به مردم بی‌چیز و حساسیت به عدالت اجتماعی بود. وی بە دلیل ستمی کە بر خلق کرد در ایران روا داشتە می‌شود نتوانست آثار گرانبهایش را بە زبان کردی بە رشتەی تحریر درآورد، لذا تمامی آثارش کە بازگوکنندەی زندگی زحمتکشان کرد است را بە زبان فارسی نگاشت. علی‌اشرف درویشیان داستان‌نویس و پژوهشگر سوسیالیست و چپگرای کرد بیشتر آثارش تحت تأثیر افکار باور بە رهایی زحمتکشان و تحقق عدالت اجتماعی بود. درویشیان برخی از نوشته‌هایش را پیش از انقلاب ۱۳۵۷ با نام مستعار “لطیف تلخستانی” منتشر می‌کرد. وی پیش و پس از انقلاب ٥٧ چند بار به علت فعالیت‌های سیاسی زندانی شد. درویشیان از جملە نویسندگانی بود کە اعلامیهٔ ما نویسنده‌ایم را همراە با  امضای ۱۳۴ نویسنده دیگر در سال ١٣٧٣ امضا کرد.