Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

تداوم اعتراضات مردمی برغم تجمع نیروهای سرکوبگر رژیم

30/12/2017 | 15:27:09
+A
-A

در حالیکە امروز شنبە نهم دیماە رژیم جمهوری اسلامی بسیجیان و حامیان خود را در اکثر شهرهای ایران برای مرعوب ساختن مردم معترض بە خیابان‌ها کشاند، شبکەهای اجتماعی با انتشار فیلم و عکس‌هایی از تجمع اعتراضی مردم در شهرهای تهران کرماشان و اصفهان، نشان دادند مردم جان بە لب رسیدەی ایران نەتنها مرعوب و منکوب نخواهند شد، بلکە در چنین روزی کە سردمداران رژیم از آن بە عنوان روز پایان بە ادعای آنان”فتنە” یاد می‌کنند و حامیانشان برای عرض‌اندام و قدرتنمایی در برابر تودەهای معترض مردم بە خیابان‌ها کشاندەاند، بار دیگر و بدون هراس از سرکوب بە اعتراضات خود ادامە می‌دهند. در تهران در خیابان‌های اطراف دانشگاە و میدان انقلاب و خیابان‌های منتهی بە بولوار کشاورز و پارک لالە، صدها تن از مردم شعار می‌دادند “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، ” ما همە با هم هستیم و شعارهای دیگری در ضدیت با این رژیم سر می‌دادند. درکرماشان و اصفهان نیز نیروهای حکومت بە تظاهرات مردمی یورش بردە و سعی در بازداشت مردم معترض کردند.