Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

تداوم خروش تودەهای مردم در هفتمین روز اعتراضات

04/01/2018 | 16:13:32
+A
-A

راەپیمایی اعتراضی تودەهای مردم ایران علیە نظام انسان‌ستیز و خودکامە جمهوری اسلامی در هفتمین روز آن در شامگاە چهارشنبە در شماری از شهرهای ایران ادامە یافت. در ملایر تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم با یورش نیروهای امنیتی بە خشونت کشیدە شد و در شعارهای معترضان در میدان همافران نوشهر هم شعار می‌دادند” ای رهبر واداده، قبرت شده آماده.”

در هفتمین روز تظاهرات سراسری ملایر پیشقراول بود و سپس تجمعاتی در شهرهای نوشهر، اهواز، دزفول، گوهردشت کرج، کازرون، ابهر، اردبیل، سبزوار، اهواز، خمینی‌شهر ، مسجد سلیمان و جوق‌آباد اصفهان برگزار شد. این در حالی است کە فرماندە سپاە پاسداران محمدعلی جعفری روز چهارشنبە در گفتگو با رسانەهای حکومتی از پایان بە گفتەی وی اغتشاشات خیابانی خبر دادەبود.

از سوی دیگر برغم تجمع نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان‌های منتهی بە دانشگاە و میدان انقلاب تهران، در شبکەهای اجتماعی اخبار و گزارشاتی از تجمع مردمی و سردادن شعار بر ضد خامنەای و کلیت رژیم حاکم در میدان انقلاب تهران منتشر شده است. در دیگر شهرها نیز شعارها عمدتأ خطاب بە خامنەای بود.

هفتمین روز از تظاهرات سراسری در ایران با راهپیمایی گروهی از معترضان در خیابان‌های ملایر آغاز شد. معترضان شعار می‌دادند: آقا خدایی می‌کند، ملت گدایی می‌کند.

شعارهای معترضان در میدان همافران نوشهر هم متوجه رهبر جمهوری اسلامی بود: ای رهبر واداده قبرت شده آماده.

در مسجد سلیمان مأموران انتظامی با تظاهرکنندگان که شعارهایی علیه خامنەای سر می‌دادند درگیر شدند. در اهواز هم تجمع معترضان با یورش مأموران سرکوبگر رژیم به خشونت کشیده شد.

در جوق‌آباد اصفهان نیز کار به درگیری بین معترضان با نیروی انتظامی کشید ونیروی انتظامی بعد از زد و خورد با تظاهرکنندگان متواری شدند.

در کازرون و سبزوار و دزفول هم با آغاز تاریکی تظاهرات بزرگی برگزار شد. در کازرون تطاهرکنندگان شعار “مرگ بر دیکتاتور” سردادند. بە گزارش شبکەهای اجتماعی در کرج هم معترضان با نیروی انتظامی و بسیجیان و لباس شخصی‌های موتورسوار درگیر شدند. معترضان موتورسیکلت و باتوم تعدادی از این نیروها را گرفتند و موتورسیکلت‌ها را به آتش کشیدند.