Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

بازداشت گستردە دانشجویان و فعالان مدنی در ایران

06/01/2018 | 15:02:34
+A
-A

بە موازات گسترش اعتراضات مردمی نسبت بە رژیم جمهوری اسلامی و رادیکالیزە شدن شعارهای مردم کە عمدتأ بر محور خواست سرنگونی رژیم در کلیت آن و برگزاری رفراندوم دور میزند، از سویی خشونت نیروهای سرکوبگر رژیم در راستای خاموش ساختن فریاد اعتراض تودەهای مردم ایران تشدید شدەاست و از سوی دیگر بازداشت دانشجویان و فعالان مدنی در تهران و دیگر شهرهای ایران گسترش چشمگیری یافتەاست.

در این رابطە پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان و نماینده تهران در مجلس آمار دانشجویان بازداشت‌ شده تا روز جمعه ۱۵ دی را حدود ۹۰ نفر اعلام کرد.

وی گفته است: “طبق لیستی که به من داده‌اند حدود ۹۰ دانشجو در سراسر کشور بازداشت شده‌اند که این رقم ممکن است بیشتر هم باشد اما در حال حاضر از بازداشت ۹۰ نفر مطمئن هستیم.” از سوی دیگر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس با تأیید خبر بازداشت این تعداد از دانشجویان گفتەاست وضعیت حدود ۱۰ نفر از آنان و محل بازداشتشان  نامعلوم است.

در شهرهای کردستان نیز دەها تن از مردم معترض و فعالان مدنی بازداشت شدەاند. بە گزارش منابع خبری در جریان اعتراضات و تظاهرات خیابانی اخیر در ایران، ۲۲ تن کشته و قریب بە دوهزار نفر بازداشت شده‌اند.