Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

اظهارات بی‌پایەی وزیر کشور رژیم در خصوص برخورد با زندانیان

30/01/2018 | 15:19:52
+A
-A

وزیر کشور رژیم طی سخنانی کذب و بی‌پایە از برخورد خوب با بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماە خبر دادەاست. این اکاذیب در حالی است کە قریب بە دە تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور توسط دژخیمان رژیم و تحت شکنجە بەقتل رسیدەاند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم درباره آخرین وضعیت بازداشت شدگان حوادث و ناآرامی های اخیراعلام کردەاست: “بر اساس آخرین گزارش ارسال شده از استانها و شهرستانها کمتر از ۳۰۰ نفر از افرادی که در حوادث و ناآرامی های اخیر مرتکب جرم شده اند در بازداشت به سر می برند که پرونده آنها توسط مراجع قضایی در حال رسیدگی است.” سخنان این مهرە رژیم در حالی است کە در جریان اعتراضات تودەهای مردم ایران قریب بە چهار هزار تن بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم وابستە بە سپاە پاسداران رژیم، فضلی همچین اضافه کرد: “رفتار و برخورد نیروهای انتظامی و قضایی با بازداشت شدگان حوادث اخیر خوب بوده و کسانی که در ناآرامی های اخیر مرتکب جرمی شده اند مراجع قضایی به جرم آنها رسیدگی می کند” رفتار بە ادعای این مقام رژیم خوب بازجویان در حالی است کە در جریان سرکوب اعتراضات تودەهای مردم در شهرهای مختلف کشور بیش از ٢٥ تن کشتە شدند و در زندان‌ها نیز تاکنون نە تن بر اثر شکنجە بە قتل رسیدەاند. در کردستان در کرماشان و سنندج چهار تن تحت شکنجە بەقتل رسیدەاند. سارو قهرمانی، کیانوش زندی، حسین قادری در زندان ادارە اطلاعات سنندج و غلامرضا محمدی در زندان کرماشان بە قتل رسیدند. سرکوبگران رژیم و دستگاە قضایی ادعا کردەاند این افراد در زندان خودکشی کردە و یا بەدلیل عدم دسترسی بە مواد مخدر فوت کردەاند. این در حالی است کە محمود صادقی نمایندە مجلس از تهران و نسرین ستودە وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر گزارش دادەاند کە در زندان‌ها بازجویان بەزور قرص متادول بە زندانیان می‌خوراندند.