Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

گسترش حمایت از دختران خیابان انقلاب تهران در شهرهای ایران

01/02/2018 | 15:27:24
+A
-A

حمایت از دختران خیابان انقلاب تهران در دیگر شهرهای ایران در حال گسترش است و در این میان حتی زنان محجبە نیز از این خواست مدنی و مشروع زنان و دختران دربند ایرانی حمایت می‌کنند. در این رابطە در شهر مشهد یک زن چادری با در دست داشتن یک روسری مشکی بە حمایت از کمپین نە بە حجاب اجباری پیوست.

نافرمانی مدنی ازجملە راەهای مبارزە مسالمت‌آمیز در پیکار با رژیم‌هایی است کە از خشونت و سرکوب برای بقای خود استفدە می‌کنند. کمپین “نە بە حجاب اجباری” نیز بسان یکی از این نافرمانی‌های مدنی در ایران و در مقابلە با سیاست سرکوب خواست‌های مشروع زنان در حال شکلگیری و گسترش است و چنین پیداست رژیم قادر بە مهار آن نباشد.

یک ماه قبل زنی به نام ویدا موحدی، در خیابان انقلاب، تقاطع ابوریحان بالای یک پست برق رفت و روسری سفید خود را که بر سر چوب زده بود تکان داد. روز دوشنبه ۹ بهمن ماه، چند زن دیگر در تهران و اصفهان دست به حرکت مشابهی زدند که عکس‌های آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در عین حال روز چهارشنبە عکس‌هایی از یک زن چادری منتشر شده که در حرکتی مشابه دختران خیابان انقلاب، خواهان اختیاری شدن حجاب شده است. برخی دیگر از زنان محجبه هم پیش‌تر با انتشار توییت‌هایی حمایت خود را از اعتراض زنان به حجاب اجباری اعلام کرده بودند. در این رابطە جمیلە کدیور از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم با انتشار مقالەی در سایت خبری “سحام‌نیوز” بە حمایت از این کمپین پیوستەاست.

علی مطهری هم گفته: “مشکل امروز کشور حجاب نیست و زنان کم و بیش حجاب را رعایت می‌کنند و ما هم قائل به سختگیری نیستیم.”

این در حالی است کە روز سەشنبە محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم هم به موضوع اعتراض زنان به حجاب اجباری واکنش نشان داده و ضمن تأیید بازداشت یکی از دختران انقلاب، از برخورد بەگفتەی وی قانونی با این جرم خبردادەاست.