Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

ادامە سیر صعودی نرخ دلار در کشور

04/02/2018 | 16:10:41
+A
-A

برغم وعدەهای مقامات دولت حسن روحانی، نرخ دلار سیر صعودی یافتە و روز سەشنبە قیمت هر دلار آمریکا به چهار هزار و ۷۰۲ تومان رسید.

این در حالی است کە در روزهای پایانی هفتەی گذشتە نرخ دلار اندکی کاهش یافتەبود.

نرخ  یورو واحد پول کشورهای عضو اتحادیە اروپا نیز به شش هزار تومان رسیده است. این قیمت‌ها رکورد تازه‌ای در برابر تومان ایران محسوب می شود.

این در حالی است که روز هشتم بهمن، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، با اشاره به تلاطم اخیر در بازار ارز از کاهش نرخ ارز در روزهای آینده خبر داده بود.

از سوی دیگر بەدلیل ناتوانی رژیم در حل بحران‌های فزایندەی اقتصادی، سقوط تومان در برابر ارزهای معتبر خارجی وعدم امنیت سپردەها در موسسات و بانک‌های حکومتی، مردم بطور بی‌سابقەای مشغول بازپس گرفتن سپردەهای بانکی خود و فروش سهام و تبدیل آن بە طلا و ارزهای خارجی، بویژە دلار و یورو هستند.