Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

پیام دبیرکل حزب دمکرات بە مناسبت برگزاری کنگرە حزب دمکراتیک خلق‌ها

11/02/2018 | 15:00:55
+A
-A

بەمناسبت برگزاری سومین کنگرە حزب دمکراتیک خلق‌ها “هەدەپە” روز یکشنبە ٢٢ بهمن‌ماە برابر با یازدهم فوریە، رفیق مصطفی مولودی دبیر کل حزب دمکرات کردستان پیام تبریکی خطاب بە رهبران و اعضای کنگرە این حزب ارسال داشتند. در این پیام دبیر کل حزب با اشارە بە پیکار ملت کرد در تمامی بخش‌های کردستان برای نیل بە حقوق ملی و مدنی خود آمدەاست: ملت کرد در شرایطی در راستای تحقق حقوق حقەی خود بە مبارزەای برخاستەاست کە دشمنان در این نبرد نابرابر از تمامی راەهای غیر دمکراتیک برای سرکوب ملت کرد سود می‌جویند.

در بخش دیگری از پیام رفیق مصطفی مولودی آمدەاست: حزب دمکرات کردستان با دیدە تقدیر بە مبارزە و فعالیت خواهران و برادران خود در کردستان ترکیە در راستای نیل بە آزادی، عدالت، دمکراسی و حقوق زنان می‌نگرد. این امر کە هەدەپە این اهداف را در سرلوحەی کار کنگرە سوم خود قرار دادە، نشاندهدندەی حقانیت و مشروعیت این مبارزە است.

شایان ذکراست روز یکشنبە ٢٢ بهمن‌ماە حزب دمکراتیک خلق‌ها “هەدەپە” سومین کنگرە خود را در آنکارا منعقد ساخت. نخستین روز از کنگرەی سوم این حزب در شرایطی برگزر می‌شود کە هزاران تن از اعضای این حزب در کردستان ترکیە و در دیگر شهرهای این کشور بە همراە صلاح‌الدین دمیرتاش و فیکن یوکسوک‌داغ رهبران این حزب و ١١ نمایندە پارلمان هم اکنون در زندان‌های ترکیە در بند می‌باشند.