Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

اظهارات حسن روحانی در مراسم حکومتی ٢٢ بهمن‌ماە

12/02/2018 | 15:49:26
+A
-A

حسن روحانی، رئیس‌جمهور رژیم در مراسم حکومتی سی‌و‌نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ بار دیگر به دفاع از بە اصطلاح دستاوردهای دولت خویش پرداخت و جناح‌های درون‌حکومتی را بە اتحاد و اتفاق دعوت کرد. او بار دیگر اعتراضات سراسری تودەهای مردم ایران بە کلیت نظام جمهوری اسلامی را به توطئه آمریکا و اجانب نسبت داد.

او در این سخنرانی با انتقاد تلویحی از نظارت بەاصطلاح استصوابی شورای نگهبان، از این نهاد خواست تا با بازنگری در فرایند نظارت راه ورود به انتخابات را “سهل” کنند. وی با اشارە بە آزادی‌های فردی از نیروهای امنیتی خواست مردم را راحت بگذارند، در حریم خصوصی مردم دخالت نکنند، چرا که حریم خصوصی مردم از آن مردم است. این سخنان در حالی است کە از سویی نهادهای امنیتی با حملە بە مجالس عروسی و شب‌نشینی‌ خانوادەها و بازداشت‌های دستجمعی امکان هرگونە ابراز شادمانی را از مردم گرفتەاند و از سوی دیگر مردم در مقابلە با این اقدامات بە نافرمانی مدنی روی آوردەاند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به اصل ۵۹ قانون اساسی، اصل مربوط به برگزاری “همه‌پرسی” اشاره کرد و آن را راه‌حل قانون اساسی ایران برای حل اختلاف بین جناح‌های سیاسی دانست.

وی اظهار داشت: اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است. اگر در دو مسأله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم. این سخنان در حالی است کە یکی از شعارهای مردم در اعتراضات اخیر شعار رفراندوم بود، با این تفاوت کە شعار رفراندوم مردم معترض بە کلیت نظام جمهوری اسلامی و بە چالش کشیدن مشروعیت و جایگاە این نظام بود.