Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

اظهارات وزیر راه‌وشهرسازی پیرامون زوال اجتماعی در ایران

25/02/2018 | 15:10:32
+A
-A

“ایران در حال زوال اجتماعی است”! این ادعای اپوزسیون رژیم پوسیدە و فاسد جمهوری اسلامی نیست، بلکە این سخنان عباس آخوندی وزیر راە و شهرسازی رژیم است کە وضعیت ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند.

بە گزارش خبرگزاری دانشجویی ایسنا روز شنبه پنجم اسفندماە عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی رژیم گفتەاست که کشور در حال زوال اجتماعی است و جامعه دیگر نمی‌تواند امید را به خود تزریق کند. وی با بحرانی خواندن شرایط کنونی تصریح کرد: “واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد”.

آخوندی بدون اشارە بە دلایل فرایند زوال اجتماعی و سیاست‌های ویرانگر رژیم در ایجاد چنین بحران فزایندەای، بە درمان آن اشارە کردە و می‌گوید: باید راه درمانی برای این شرایط پیدا کرد و قدم اول در این راه هم این است که موضوع علنی بیان شود. این در حالی است کە از سویی رژیم جمهوری اسلامی طی چهار دهەی اخیر خالق این بحران و دیگر ناهنجاری‌های کنونی است و از سوی دیگر این رژیم نشان دادەاست ظرفیت تغییر ماهیت و اصلاح را ندارد و تودەهای مردم ایران در اعتراضات اخیر بر این راستی صحە گذاشتند.

عباس آخوندی در اظهارات روز شنبه خود بدون اشاره مستقیم به مورد خاصی، در توضیح نشانه‌های “زوال اجتماعی” در ایران گفته است: ” هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر می‌رویم که با او درگیر شویم”.

وی با بیان اینکە “آستانەی تحملمان بسیار پایین’ است تلویحأ متذکر می‌شود کە جمهوری اسلامی در حل مشکلات موجود در همەی عرصەها ناتوان است. شایان ذکر است یک روز پس از سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران یاسوج شماری از نمایندگان مجلس رژیم خواستار استیضاح عباس آخوندی شدند.