Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

تصفیە صدها تن از اساتید دانشگاه آزاد

07/03/2018 | 15:20:28
+A
-A

منابع خبری از عزم مقامات جمهوری اسلامی برای تصفیە دانشگاە آزاد از استادان منتقد جناح مسلط رژیم خبر می‌دهند. در این رابطە استادان دانشگاە گفتەاند مسئولان دانشگاه آزاد فهرست بلندبالایی از استادان را تهیه کرده‌اند که باید از این دانشگاه اخراج شوند. چنین پیداست مسئولان دانشگاه آزاد می‌خواهند چهره این دانشگاه را به‌کل تغییر دهند.

بە گزارش خبرآنلاین و به نقل از استادان دانشگاه آزاد، فهرستی ۵۰۰ نفره از استادان قابل اخراج این دانشگاه آماده شده و آن‌ها به‌زودی از این دانشگاه اخراج خواهند شد.

این در حالی است کە چند روز پیش تنی چند از استادان این دانشگاه همچون باقر ساروخانی،مصطفی ازکیا، صادق زیباکلام، رضا داوری اردکانی، گودرز افتخار جهرمی و عده‌ای دیگر را از کار برکنار شدەاند.

با این حال گفته می‌شود که دلیل این اخراج‌ها تنها کاهش جمعیت دانشجویی نیست و مسئولان تازه دانشگاه کە وابستە بە جناح مسلط رژیم هستند می‌خواهند استادانی با تفکر و اندیشەی همسوتر با سیاست‌های خود را بر سر کار بیاورند و فضای دانشگاە را بە لحاظ آرأ و بینش متفاوت محدودتر سازند.