Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

تداوم کشتە و مجروح شدن کولبران در کردستان

12/03/2018 | 15:23:12
+A
-A

کشتار کولبران کرد امری روزمرە است و مردم مناطق مرزی ناچارند برغم تیراندازی نیروهای مسلح رژیم و تعقیب و گریز آنان، برای امرار معاش بەاین شغل مخاطرەآمیز روی آورند.

تراژدی کشتار کولبران کرد در مناطق مرزی کردستان پایانی ندارد و هراز گاهی خبر تیراندازی نیروهای مسلح رژیم و کشتە و مجروح شدن کولبران و یا قربانی شدن آنان بر اثر گرفتار آمدن در میادین مین و دیگر سوانح در رسانەهای خبری و شبکەهای اجتماعی منتشر می‌شود.

سه کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر دچار حادثه‌ی انفجار مین شده و کشته و زخمی شدند. در سردشت هم یک کولبر در پی سقوط از ارتفاع دچار حادثه شد. همزمان در شهرستان پاوه، یک تن دیگر توسط نیروهای مرزبانی زخمی شد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماە سال جاری گروهی از کولبران در منطقه مرزی قمطره از توابع پیرانشهر در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی وارد میدان مین شده و بر اثر انفجار مین فردی بە نام “امیرخان رخیده” ۳۸ ساله از اهالی روستای ترکش سفلی دردم جان باخت.

همچنین در جریان این حادثه یکی دیگر از کولبران به نام مصطفی احمدپور ۲۱ ساله از اهالی روستای شختان پیرانشهر یکی از پاهایش را از دست داده است. یکی دیگر از کولبران بە نام پیمان زارعی نیز مصدوم این حادثە بودەاست.

بە گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر در هفته‌ی گذشته یک تن به نام امیر شیخه در مناطق مرزی سردشت در اثر سقوط از ارتفاع، به شدت آسیب دیده و بە بیمارستان این شهر منتقل شدەاست،

در شهرستان  پاوه و در روستای سرکران نیز یک تن دیگر به نام پیمان فاتحی از سوی نیروهای انتظامی مورد تیراندازی قرار گرفتە و مجروح شدەاست.