Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

پیام شادباش نوروزی از طرف کمیسیون اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان

20/03/2018 | 16:47:27
+A
-A

بر چهرەی گل نسیم نوروز خوش است

بر طرف چمن روی دل‌افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست

خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است

عزیزان بینندە نوروز باستانی و بهار فرا رسید و طبیعت دوبارە جان گرفت. بدین مناسبت فرخندە گرمترین و صمیمانە ترین درودهای ما را پذیرا باشید و امیدواریم سال جدید سال پیروزی ملت کرد در تمامی بخش‌های کردستان و تودەهای مردم ایران بر ستمگران حاکم بر کردستان و ایران باشد.

نوروز باستانی و حلول سال ٢٧١٨ کردی ١٣٩٧ خورشیدی بر همە شما عزیزان بینندە کردکانال گرامی باد. امروز سەشنبە ساعت ۷ و ۴۵ و ٢٨ ثانیە بعدازظهر ما پا بە سال دیگری از زندگی خود، سال جدیدی از پیکار با ستمگران حاکم و مبارزە در را تحقق آزادی و تحقق حقوق ملی ملت کرد گذاشتیم. سال گذشتە در تاریخ ملت کرد شاید یکی از سال‌های ناخوشایندی باشد کە فراز و فرودهای زیادی در پی داشت، تداوم کشتار کولبران، بازداشت صدها تن از جوانان کرد در جریان اعتراض بە کشتار کولبران و کاسبکاران کرد، بازداشت دەها تن بە دلیل ابراز شادمانی از برگزاری رفراندم استقلال اقلیم کردستان و فاجعەی زمین‌لرزەی استان‌های ایلام و کرماشان کە هزاران تن کشتە و مجروح و ویرانی شهرها و روستاهای این مناطق را درپی داشت، همچنین تداوم بازداشت‌ها در جریان اعتراضات تودەهای مردم ایران در کردستان قتل قریب بە دە تن از بازداشت‌شدگان در جریان بازجویی و تحت شکنجە ارمغان دژخیمان رژیم برای خلق کرد در این بخش از کردستان بود. این وقایع وسیاست‌های سرکوبگرانە، ازجملە رویدادهای ناخوشایند و ناگواری بودند کە سال گذشتە را بە کام خلق کرد در شرق کردستان تلخ کردند. در بخشهای دیگر کردستان نیز اگر از شور و هیجان برگزاری همەپرسی استقلال کردستان بگذریم کە خود یک رویداد مسرت‌بار و تاریخی برای ملت کرد در تمامی بخش‌های کردستان بود، سال ٢٧١٧ کردی برای ملتمان در دیگر بخش‌های کردستان نیز سالی مملو از حوادث ناخوشایند و در مواردی با پس‌رفت‌های ناگوار و خونباری همراە بود کە می‌توان بە یورش ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی وابستە بە رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی بە کرکوک و شهرها و روستاهای کردستان و اشغال این مناطق و تهاجم ارتش ترکیە و نیروهای مزدور موسوم بە ارتش آزاد سوریە بە عفرین در کردستان سوریە و اشغال و غارت این شهر و دیگر مناطق و شهرک‌های آن اشارە کرد بودند.

در هر حال زندگی و مبارزە ادامە دارد و پیکار برای نیل بە آزادی و تحقق حقوق حقە ملت کرد در تمامی بخش‌های کردستان در سال نو نیز ادامە خواهد یافت. امید است سال ٢٧١٨ کردی ١٣٩٧ خورشیدی برای ملت کرد در تمامی بخش‌های کردستان و برای تودەهای جان بەلب رسیدە مردم ایران سال رهایی از ستم و دیکتاتوری مرتجعان و واپسگرایان حاکم باشد. از کمیسیون اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان و تلویزیون کردکانال صمیمانەترین پیام‌های شادباش مارا پذیرا باشید.