Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

تعطیلی واعتصاب در شهرهای کردستان

03/04/2018 | 14:45:49
+A
-A

کسبەی شهرهای جوانرود، سقز و مریوان دست بە اعتصاب گستردە و اعتراض در مقابل فرمانداری این شهرها زدند.

کسبە و بازاریان شهرهای جوانرود واقع در استان کرمانشاه و سقز و مریوان از توابع استان سنندج بە دلیل بستە شدن مرزهای کولبری در کردستان ایران طی تجمعی مقابل فرمانداری این شهرها بە تصمیم سپاە پاسداران اعتراض نمودە و خواهان بازگشایی مرزهای کولبری شدند.

با بستە شدن مرزهای کردستان هزاران نفر منبع درآمدشان را از دست دادە و گرفتار بیکاری و فقر میشوند.

بە دلیل سیاست سرکوب و ضد کورد رژیم جمهوری اسلامی، شهروندان کرد در کردستان ایران با بیکاری و فقر مالی زندگی را بسر میبرند و اندک درآمدی نیز کە از راه کولبری و با تحمل مشکلات و خطرات این شغل بدست می‌آورند، هرازچندگاهی از سوی ماموران سپاە با بستە شدن مرزها، هدف قراردادن کولبران، گرفتار آمدن در برف و بهمن و یا سقوط از ارتفاعات همراه است.