Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

سرنوشت یک شهروند شرق کردستان در هالەای از ابهام

04/06/2018 | 11:21:47
+A
-A

سرنوشت یک شهروند کرد اهل کرماشان بنام ” میترا علیزادە” کە پیشتر در تاریخ ٨ دی‌ماه سال گذشتە در اعتراضات سراسری مردم بستوح آمدەی ایران توسط نیروهای اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شدە بود، همچنان نامعلوم و در هالەی از ابهام قرار دارد.
شایان ذکر است کە، نامبردە در اعتراضات سال گذشتە کە بە اعتراضات دی‌ماه موسوم است، بشیوەی نامعلوم مفقود شد و بعدها با پیگیری خانوادەاش مشخص شد کە در بند زندان اطلاعات این شهر بسر میبرد.
گفتنی‌است کە پس از گذشت چند ماه از بازداشت این شهروند کرد اهل شرق کردستان و علیرغم پیگیری‌های اعضای خانوادەی وی، ادارەی اطلاعات کرماشان همچنان از دادن هرگونە اطلاعات از نوع اتهام، مدت محکومیت و یا محل بازداشت نامبردە خودداری نمودە است و خانوادەی “علیزادە” همچنان در نگرانی و سردرگمی بسر میبرند.