Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

تعیین محلی برای اعتراضات مردم در تهران

12/06/2018 | 12:29:04
+A
-A

پس از گسترش نارضایتی‌ها در ایران سرانجام طی نرمشی قهرمانانە از سوی نایب رئیس مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، پیشنهاد شد تا محلی برای تجمع و بیان اعتراضات مردمی تعیین شود.

آنچە حائز اهمیت است تغییر رویە در مسلک نظامی است کە هرگونە صدای مخالف را با احکامی همچون “بغی”، “محاربە با خدا” و یا “اقدام علیە امنیت ملی” سرکوب مینمود.
اما تمامی صاحب نظران در این راستا اتفاق نظر دارند کە آیا معترضان پس از گردهمایی در محل‌های مشخص شدە آزادی پس از اعتراض را دارند؟ یا صرفا رژیم کما فی‌السابق با این گونە اقدامات سعی در شناسایی و بازداشت مخالفان را دارد.

در همین راستا “احمد مسجدجامعی”، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید امنیت معترضان در تجمعات تامین شود، گفت: “وقتی رئیس سازمان انرژی اتمی در تظاهرات روز قدس مورد تعرض قرار گرفت هیچ کاری نتوانستیم صورت دهیم، آن وقت انتظار داریم مردم عادی و کارگران چه امنیتی داشته باشند؟”
به گزارش ایلنا، آقای مسجدجامعی همچنین با اشاره به تجمعاتی که روبروی شورای شهر برگزار شده است، افزود: “شاهد بودیم در جریان این تجمعات برای بسیاری از مردم پس از پایان تجمع مشکل به وجود آمد یعنی آزادی پس از اعتراض نیز از آنها گرفته شده است و دستگاه اجرایی باید شرایطی را ایجاد کنند که افراد پس از تجمع، در محل کار خود دچار مشکل نشوند. این هم از نکاتی است که باید در تبصره‌های این مصوبه مورد توجه قرار گیرد.”