Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

بازداشت دو حامی شاخص اعتراض به حجاب اجباری در ایران

16/06/2018 | 11:23:11
+A
-A

پس از گسترش نافرمانی مدنی زنان ایران تحت عنوان ” نە بە حجاب اجباری” و شکل گرفتن اعتراضاتی بە نام “دختران انقلاب” در این راستا، رژیم حاکم بر ایران با نادیدە گرفتن خواست مردم در خصوص آزادی‌های شخصی، همچون آزادی در انتخاب نوع پوشش و حجاب کە از مصادیق آزادی و حقوق بشر می‌باشد، از طرق مختلف سعی در سرکوب این اعتراضات مدنی همچون دیگر اعتراضات شکل گرفتە از سوی مردم را دارد.
در راستای سرکوب نافرمانی‌های مدنی زنان و دختران ایرانی، نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی “نسرین ستوده”، وکیل مدافع زنان مخالف حجاب اجباری، را چهارشنبه در خانه اش بازداشت و به زندان اوین برده اند.
، همسر نامبردە، رضا خندان در این خصوص گفتە است، ماموران به او گفته اند کە همسرش باید حکم پنج سال زندان‌اش را سپری کند، اما نگفتند به چه اتهامی او را دستگیر می‌کنند.
بازداشت ستوده نشان می دهد که قوه قضاییه و نظام حاکم می کوشند خشم عمومی را مهار کنند و از این رو سرکوب مدافعان حقوق بشر در دستور کار قرار گرفتە است.
بنا بر گزارش ها، قرار بوده “نسرین ستوده” به اتفاق دیگر مخالفان تصمیم اخیر قوه قضاییه ایران به محدود کردن شمار وکلا اعتراض کرده و دست به تحصن بزنند.
همچنین طی خبری دیگر و در این راستا، فرهاد جعفری، نویسنده سرشناس ساکن مشهد، ۱۲ روز پیش به دلیل “حمایت از دختران خیابان انقلاب” از سوی نهادهای امنیتی رژیم بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است. کانون نویسندگان ایران این بازداشت را محکوم و آن را “نقض آشکار آزادی اندیشه و بیان و حقوق اولیه شهروندان” عنوان کرده و در رابطە با بازداشت نامبردە طی متنی اعلام داشتە است کە: فرهاد جعفری هیچ جرمی مرتکب نشده است و باید فوری آزاد شود، مگر آن که استفاده از حق آزادی بیان را جرم بدانیم.