Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

فعالیت‌های مدافعان شرق کردستان در اشنویە

30/06/2018 | 14:21:10
+A
-A

مدافعان ازخود گذشتە و مبارزان آزادیخواە، اقدام بە انتشار خبری در راستای تازەترین اقداماتشان در شرق کردستان نمودند.
شایان ذکر است کە این اقدامات در پاسخ بە ملیتاریزە نمودن شرق کردستان توسط رژیم صورت گرفتە است.

مدافعان شرق کردستان در اقدامی جسورانە نسبت بەملیتاریزە نمودن کردستان توسط رژیم جمهوری اسلامی واکنش نشان دادە و در این راستا اخباری را از فعالیت‌هایشان منتشر ساختند.
بخشی از متن این پیام بدین شرح است؛
فرزندان مدافع شرق کردستان در اقدامی جسورانە چند پایگاە نظامی رژیم جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دادند.
در همین راستا بە اطلاع مردم شریف کردستان میرسانیم، نیروهای مدافع شرق کردستان، با هدف محافظت از مردم کردستان و دادن جوابی دندان‌شکن بە ملیتاریزە شدن شرق کردستان از سوی نیروهای غاصب ، و فشارهای ایجاد شدە در منطقە توسط مزدوران خودفروختە، اقدام بە هدف قرار دادن چند پایگاە نظامی رژیم در شهرستان اشنویە نمودند.
روز پنجشنبە مورخ ٧ تیرماه، در نتیجەی عملیات چریکی و طرح ریزی شدە بە سبک پیشمرگان شرق کردستان، چند تیم از مدافعان شرق کردستان، پادگان‌ها و پایگاه‌های اصلی رژیم جمهوری اسلامی در شهرستان اشنویە را مورد حملە و هدف آتش خود قرار دادند.
گفتنی است کە مدافعان شرق کردستان، پایگاه‌هایی چون، ” شاکر آباد”، ” تاچیناوی” و ” زمی ” در شهرستان اشنویە را هدف آرپی‌جی و نارنجک دستی قرار دادند.
همچنین لازم بذکر است کە، تا کنون اطلاعات دقیقی از مقدار خسارات و تعداد تلافات نیروهای رژیم در دست نیست.
قابل توجە است کە پس از حملەی مدافعان شرق کردستان بر سر پایگاه‌های رژیم، مزدوران خودفروختەی وابستە بە رژیم، با هدف بدام انداختن پیشمرگەهای مدافع شرق کردستان، قبرستان سلطان مصطفی را بە آتش کشیدند، این در حالی بود کە پیشتر نیروهای مدافع شرق کردستان ضمن انجام ماموریتشان با موفقیت کامل، محل را ترک نمودە بودند.