Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

برگزاری سمیناری در خصوص ٢٩ مین سالروز ترور دکتر قاسملو

10/07/2018 | 14:39:22
+A
-A

یاد قاسملو هموارە شرری است در دل آزادی خواهان کرد در سراسر دنیا و اصول مبارزەای کە بنیان نهاد هموارە الگوی پیشمرگان و مبارزان راه آزادی ملت کرد خواهد بود.
در آستانەی ٢٩مین سالروز ترور ” دکتر قاسملو” در اتریش و بدست رژیم تروریستی جمهوری اسلامی، مراسمی باحضور اعضا، کادر و پیشمرگان در مقر دفتر سیاسی “حزب دمکرات کردستان” برگزار گردید.

پیش از ظهر سەشنبە، مورخ ١٩ تیرماە سمیناری در راستای یادآوری و آسیب‌شناسی ترور ” دکترقاسملو” بدست سیاە رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با حضور جمع کثیری از اعضا، کادر و پیشمرگان حزب برگزار گردید.
” نسرین حداد” مجری مراسم، ضمن یادآوری ترور ” دکتر قاسملو” بدست رژیم جمهوری اسلامی و محکوم نمودن این اقدام بە تشریح برخی از ویژکی‌های ممتاز این رهبر والامقام و تکرار نشدنی ملت کرد پرداخت.
سپس ” عمر بالکی” عضو دفتر سیاسی حزب، در راستای آشکارسازی جنبەهای دیگر پروسەی ترور با اتکا بە اسناد منتشر شدە بە تشریح هرچە دقیق‌تر ترور، زمان ، نحوەی این ترور دولتی، عکس‌العمل‌های دولت اتریش، واکنش‌‌های رژیم در خصوص لورفتن عناصر تروریست در اتریش و همچنین برخی جنبەهای تاریک این اقدام شوم پرداخت.
” عمر بالکی ” در بخشی از سخنان خود بە گفتەهای ” ماموستا عبدا… حسن‌زادە” در خصوص ” دکتر قاسملو” اشارە نمود کە در این راستا گفتە است؛ ” اگر چە پس از “ترور قاسملو” ملت کرد از داشتن شخصیت‌ها و چهرەهای شناختەشدەی سیاسی در عرصەی بین‌الملل بی بهرە نبودە و نیست، اما تولد شخصیتی همچون قاسملو نیز آسان نیست”.
شایان ذکر است کە ” عمربالکی” یکی از دلایل قبول مذاکرە از سوی ” دکتر قاسملو” با رژیم جمهوری اسلامی را شرایط خاورماینە و ایران، و همچنین مسائل داخلی ایران پس از اتمام جنگ هشت سالە باعراق و بە قدرت رسیدن هاشمی رفسنجانی کە در صدد بود چهرەای تازە از خود و جمهوری اسلامی بە جوامع بین المللی نشان دهد کە در اولین اقدام وانمود داشت، مسئلەی مهم کردستان را با گفتگو بە اتمام میرساند، اگر چە این در واقع پروژەی ترور بود، اما رهبران حزب دمکرات با حسن نیت در راستای اتمام مشکلات و جنگ ناخواستەی ملت کرد از میز مذاکرە و گفتگو استقبال نمودند.
گفتنی است کە در بخش پایانی این سمینار کتابی تحت عنوان ” قیمت خون و نفت در وین ” از سوی کمیسیون اطلاع‌رسانی حزب رونمایی شد.
در همین راستا ” علی بداغی ” سردبیر “روزنامەی کوردستان ” بە تشریح این کتاب پرداخت.
این کتاب بە بحث در خصوص مسائل داخلی پارلمان اتریش بر سر پروندەی ترور “وین” پرداختە کە در آن احزاب اپوزیسیون این کشور از دولت خواهان تشکیل کمیتەای جهت پیگیری و تحقیق در راستای آشکار شدن همەی جوانب ترور صورت گرفتە میشوند.