Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۵ تیر ۱۳۹۸ | 26/06/2019 | ساعت:

٢٨ مرداد روز موسوم بە مقاومت ملی کردستان ایران

19/08/2018 | 13:41:33
+A
-A

٣٩ سال پیش و در تاریخ ٢٨ مردادماه ” روح ‌اللە خمینی”، رهبر وقت رژیم جمهوری اسلامی با “اعلام فرمان جهاد علیە ملت کردستان ایران”، دستور قتل‌عام هزاران بیگناه را صادر و نیروهای مسلح بسیج و پاسدار را با هدف نابودی آنچە “فتنەی کردستان خواند” راهی شهرهای کردستان نمود.
آنچە حائز اهمیت است این است کە با توجە بە این مهم کە رژیم در این جنگ شکست خورد، اما بسیاری از شهرهای کردستان قربانی این جنگ افروزی شدە و هزاران تن از فرزندان کردستان نیز در راه سیانت از آب و خاک، جان باختند.

بعدازظهر روز شنبە مورخ ٢٨مردادماه سال جاری سمیناری تحت عنوان ” روز مقاومت ملی کرد” از سوی “مرکز همکاری احزاب کردستان ایران” برگزار شد.
این سمینار با هدف آسیب‌شناسی و بررسی همەجانبەی فرمان جهاد ” روح‌اللە خمینی”، “رهبر پیشین رژیم جمهوری اسلامی” کە ٣٩ سال پیش و در چنین روزی علیە مردم کردستان ایران صادر نمود برگزار و بە بررسی همەجانبەی اقدامات آن زمان احزاب و همچنین پیامدهای این فرمان جهاد علیە مردم کردستان پرداخت.
گفتنی است این سمینار کە در مقر کوملەی زحمتکشان ایران برگزارشد در ٥ بخش و از سوی سخنرانان دعوت شدە از سوی احزاب تشکیل دهندەی این مرکز بە اجرادرآمد.
“دلایل فرمان جهاد خمینی و تاثیرات و نتایج آن بر مردم کردستان و مبارزات ملی کردستان”، با سخنرانی “محمد نظیف قادری” و بە نمایندگی از ” حزب دمکرات کردستان ایران”، “عدم وجود گفتاری مشترک جهت شکل‌گیری جبهەی مشترک ملی در مقابل رژیم”، باسخنرانی ” هیمن بایزیدپور” و بە نمایندگی از کوملەی زحمتکشان کردستان”، و بخشی دیگر با عنونان ” احتمال تکرار شرایطی مشابە در زمان و شرایط کنونی کردستان ایران با سخنرانی ” اسماعیل شرفی” بە نمایندگی ” حزب دمکرات کردستان”، ” چگونگی اعلام فرمان جهاد علیە ملت کرد و همچنین تداوم آن ” کە از سوی “شورش حاجی”، بە نمایندگی “سازمان خبات کردستان” و در انتها “شیوە و اهداف مقابلە با رژیم ، هیئت مشترک آن زمان و مسئلەی مذاکرە در امروز″ نیز از سوی ” صالح شریفی ” بە نمایندگی از ” حزب کوملەی کردستان ایران” اجرا و مورد بحث قرار گرفتە شد.