Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

تداوم محکومیت موشکباران جمهوری اسلامی

14/09/2018 | 11:46:34
+A
-A

در ادامە محکومیت موشکباران قرارگاە مرکزی حزب دمکرات کردستان از سوی سپاە پاسداران رژیم جمهوری اسلامی، سفیر بریتانیا در عراق در یک کنفرانس خبری، از موشکباران مقرات احزاب کوردستانی ابراز نگرانی کرد و این رفتار را نقض آشکار سروری خاک عراق دانست.
در پی حملات موشکی روز شنبەی ١٧ شهریورماە جمهوری اسلامی بە قرارگاە حزب دمکرات کردستان کە طی آن دەها تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان دمکرات کشتە و مجروح شدند موج همدردی با حزب دمکرات و خانوادە قربانیان و همچنین محکومیت این اقدام جنایتکارانە برانگیختە شد.
بسیاری از کشورهای جهان از جملە بریتانیا، فرانسە، آمریکا، وزارت امور خارجەی عراق و همچنین حکومت اقلیم کردستان و احزاب کردستان عراق این عملیات را محکوم ساختند.
از سوی دیگر جان ولکس، سفیر بریتانیا در عراق در این کنفرانس خبری با اعلام اینکە هدف ایران از انجام این حملات کشتار مردم بودە کە بە هیچ عنوان قابل قبول نیست تصریح کرد: “این حملات در حالی انجام گرفتە کە نیروهای اپوزیسیون کرد در کویە در حال برگزاری نشستی بودەاند و ایران هیچ احترامی برای سروری عراق قائل نشدە ما بە این نتیجە رسیدەایم کە این حملات بسیار خطرناک بودە و وضعیت منطقە را بی ثبات خواهد کرد.
شایان ذکر است در پی حملات موشکی اخیر رژیم حاکم بر ایران و اعدام چند تن از زندانیان سیاسی با فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و فعالان مدنی در داخل کردستان ایران، روز چهارشنبە ٢١ شهریورماە مردم شهرهای مختلف کردستان دست بە اعتصاب زدند و بە نشانەی محکومیت جنایات جمهوری اسلامی بازار و مغازەهای خود را تعطیل کردند.