Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

حمایت مردم مریوان از حزب دمکرات کردستان

14/09/2018 | 16:58:34
+A
-A

تعداد زیادی از مردم مریوان با شعار “مریوان قلعەی دمکرات است” همدردی و همبستگی خود را با حزب دمکرات کردستان و اهداف و آرمانهایش تکرار کردند.
در ادامەیحمایت مردم شهرهای کردستان از حزب دمکرات و محکوم نمودن تازەترین جنایت جمهوری اسلامی علیە مبارزان این حزب، روز پنجشنبە ٢٢ شهریور دلسوزان و هواداران حزب دمکرات کردستان در مریوان با پخش تراکت‌های مرتبط با محکومیت یورش موشکی بە قرارگاە اصلی حزب، این اقدام جنایتکارانە را محکوم کردند و همدردی خود را با خانوادەی شهیدان ١٧ شهریور اعلام داشتند. همچنین در این فعالیت تبلیغی هواداران دمکرات ضمن تقدیر از همبستگی مردم در ٢١ شهریور و برگزاری اعتصاب عمومی، خواستار اتحاد دوبارەی صفوف دو حزب دمکرات شدند.
شایان ذکر است روز چهارشنبە بە درخواست مرکز همکاری احزاب کردستان ایران و حمایت فعالان مدنی و رسانەای در اکثر شهرهای کردستان مردم بە نشانەی محکومیت جنایت موشکباران حزب دمکرات و کشتە و مجروح شدن دەها تن از مبارزان دمکرات و همچنین انزجار از اعدام شش تن از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌های رژیم با بستن مغازەهای خود، دست بە اعتصاب عمومی زدند.