Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

ارادەی مقاوت در برابر تروریسم جمهوری اسلامی

18/09/2018 | 00:03:10
+A
-A
فریبا رشیدی

امروز ١٧ دسامبر یا همان٢٦شهریور به تاریخ ایرانی یاد آور خاطره تلخی برای ما کوردها و برگ سیاهی در کارنامه سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران است .

26 سال قبل در چنین روزی سفیران مرگ برای خاموش کردن صدای آزادی درست در قلب و مهد آزادی جهان در اروپا در برلین خنجرها را از رو بستن و در عملی غیر انسانی و دور از همه پرنسیب ها اقدام به ترور دکتر صادق شرافکندی دبیر کل حزب دمکرات کردند و ناجوانمردانه ایشان را با چند نفر از همراهان وی را به قتل رساندند و ماهیت غیر انسانی خود را هرچه بیشتر به نمایش گذاشتند ۴۰ سال است جمهوری اسلامی ایران به جنایات خود ادامه میدهد و رکورد اعدامها را به خود گرفته است چندین دهه است که مادران ما را داغدار و سیاهپوش میکند امروزه جمهوری جلاد نا اسلامی در وضعیتی بد سیاسی و اقتصادی در منطقه قرار دارد و احساس نا امنی و خطر میکند وبه این شیوه میخواهد روی سیاه خود را نشان دهد.برای تمام دنیا ثابت شده است که حکومتش اعتباری ندارد و روبه پایان است و هر روز موج تنفر و انزجار از این سیستم بیشتر می شود

ما هرگزترور دکتر شرافکندی و اعدام و ترور همزبانانمان را که همین چند روز پیش انجام   اقدامات جنگ طلبانە   شد را فراموش نمیکنم و موشک باران کردن  دفاتر حزب دمکرات در کویه   تکرار سنار یوی  فیزیکی مخالفان است و مهر تائیدی  بر نامتعارف بودن ایران وا اقدامات  آن در منطقه است پس  ازیاد نخواهیم برد که جمهوری اسلامی ایران دشمن منطقه و ملت کورد  است.

حزب دمکرات کردستان با ارده و سیاست درستی که دارد جواب ترور را با ترور نمیدهد بلکه خواهان صلح و آشتی و یکپارچگی ملتش است .حزب دمکرات کوردستان حزبی است برمبنای دمکراسی، عدالت  و آزادیخواهی .

وبه نوبه خودم  بعنوان یک زن کورد  اعتراض و تنفرعمیق خودم رو از رژیم تروریستی  ایران اعلام میکنم  و تا روزی که زنده ام علیه آن مبارزە خواهم کرد. راه رهبران حزب دمکرات ادامه دارد  و هیچ قدرتی نمی تواند ملت کورد را به زمین بنشاند.  نمرده اند و نمیمیرند ملتی که در برابر آزادی و دموکراسی جان فدا می شوند.

نه به اعدام

نه به ترور و مرگ برجمهوری اسلامی ایران