Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳ تیر ۱۳۹۸ | 24/06/2019 | ساعت:

تداوم اعتصاب کامیون‌داران و گسترش بازداشت‌ها

10/10/2018 | 11:23:33
+A
-A

اعتصاب گستردە کامیون‌داران وارد نوزدهمین روز خود شد و نیروهای سرکوبگر رژیم برای مقابلە با این اعتصاب و درهم شکستن ان بە بازداشت گستردە رانندگان کامیون و چهرەهای شناختە شدەی اتحادیە رانندگان دست زدەاند. در کردستان نیز این اعتصاب ادامە دارد و نیروهای امنیتی چندین تن از کامیون‌داران را بازداشت کردەاند. بە گزارش منابع خبری تنها در روز سەشنبە ١٧ مهرماە ١٠ تن از رانندگان در کرماشان بازداست شدەاند.
بازداشت کامیون‌داران از سوی دستگاە قضایی ادامە دارد و در شهرهای کردستان نیز نیروهای سرکوبگر رژیم جهت برهم زدن اعتصاب کامیون‌داران دست بە بازداشت رانندگان زدەاند. در این رابطە محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرماشان روز سه شنبه ۱۷ مهر از دستگیری ۱۰ نفر در این استان به اتهام “اخلال در حمل و نقل جاده‌ای” و ایجاد مزاحمت برای “کامیون‌ها” خبر داد.
پس از دور جدید اعتصاب کامیون‌داران که از اول مهرماە آغاز شده است، قریب بە ٣٠٠ تن از رانندگان کامیون و افرادی که به گفته مقامات قضایی، در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کردند، بازداشت شده‌اند. دستگاە قضایی رژیم و شخص صادق لاریجانی رئیس این دستگاە بارها کامیون‌داران را بە اتهام قطاع‌الطریق و افساد فی‌العرض بە اعدام تهدید کردەاند.
در این رابطە محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین، روز ۱۶ مهر با اشاره به بازداشت ۱۷ نفر در این استان در ارتباط با اعتصاب کامیون‌داران گفته بود: “ما اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آنها خواهد بود”.
این اتهامات و تهدیدها در حالی است که کامیون‌داران خواستار احقاق حقوق صنفی خود هستند. کامیون‌داران نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم را متهم می‌کنند برای خدشەدار کردن این حرکت مدنی با هدف زمینه‌سازی برای سرکوب آنان فیلم‌هایی نیز از تخریب اموال عمومی و اموال منتشر شده است کە خود مأموران و مزدوران رژیم باعث و بانی آن بودەاند.
در این رابطە چندی پیش محمود صادقی، پروانه مافی، سهیلا جلودارزاده و الیاس حضرتی، چهار نماینده تهران در تذکری به وزیر کشور با اشاره به تخریب “اموال مردم، وسایل نقلیه و درب فروشگاه‌ها” در تجمع کامیون‌داران و بازاریان معترض در تیر ماه خواستار “برخورد با ماموران خاطی، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار این اتفاقات در آینده” شده بودند.