Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳ تیر ۱۳۹۸ | 24/06/2019 | ساعت:

انتشار بیانیەی سازمان دفاع از حقوق بسر کردستان در محکومیت مجازات اعدام

10/10/2018 | 17:46:34
+A
-A

بەمناسبت روز جهانی مبارزە با حکم اعدام کە مصادف است با ١٨ مهرماە، دهم اکتبر، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیەای ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در ایران، بویژە گسترش اعدام زندانیان سیاسی کرد طی این اواخر، از رژیم حاکم بر ایران خواستەاست بیش از این مجازات اعدام را اعمال ننماید.

در بخشی از این بیانیە آمدەاست:

به رغم کوشش و تلاش‌های پرخطر فعالان و تلاشگران حقوق بشر در داخل این کشور و با وجود چند دهه نظارت ویژه کمیسیون و شورای حقوق بشر ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و علیرغم اعتراض های مداوم داخلی و بین‌المللی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و اعدام‌های سیاسی و غیر سیاسی در این کشور، این دولت نه تنها اقدام موثری برای اصلاح قوانین تجویز کننده اعدام‌ها و نقض کننده حقوق بشر به عمل نیاورده، بلکه با افزایش تعداد اعدام‌ها بویژه اعدام‌های سیاسی در “کوردستان” و مناطق ملیت‌ها، وضعیت حقوق بشر را هر سال نسبت سال قبل وخامت بارتر نموده است. بطوریکه هم اکنون هیچگونه چشم انداز امیدوار کننده‌ای حتی در زمینه کاهش اعدام‌ها در این کشور دیگر وجود ندارد.

در بخش دیگری از این بیانیە با اشارە بە تجویز مجازات اعدام برای جرائم اجتماعی آمدەاست برای اعضای گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی و تشکل‌هایی که در برابر جمهوری اسلامی مقاومت مسلحانه نمایند، یا افراد و گروه‌هایی که برای براندازی حکومت طرح ریزی و اقدام کنند، حکم اعدام در نظر گرفته است.

در بخش پایانی این بیانیە بە اعدام کسانی کە در نوجوانی مرتکب جرم شدەاند اشارە شدە و ضمن ابراز نگرانی شدید از گسترش مجازات اعدام در کردستان آمدەاست: سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، با ابراز نگرانی از افزایش آمار اعدام‌ها، بویژه اعدام زندانیان سیاسی و زندانیان “کورد” در ماه‎های اخیر، در روز جهانی ” نه به اعدام” ، از جمهوری اسلامی می‌خواهد روند مجازات اعدام را متوقف نموده و از وجدان‌های بیدار در جهان نیز درخواست می‌نماید همراه و همگام با سازمان حقوق بشر کردستان و دیگر فعالان حقوق بشر ایرانی، از خواست الغای قوانین تجویز کننده اعدام و اجرای آن، و از ” نه به مجازات اعدام در ایران” حمایت و پشتیبانی نمایند.