Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

تهدید مجدد احزاب کردستانی ازسوی رژیم جمهوری اسلامی

11/10/2018 | 11:01:57
+A
-A

محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم در حاشیه بازدید از نقاط مرزی استان کرماشان طی سخنانی ضمن تهدید مجدد احزاب کردستانی اعلام کرد “در برابر ناامنی‌ها سکوت نخواهیم کرد”.
وی با تهدید احزاب کردستان ایران، تلاش نمود با استفادە از توهم همیشگی دشمن فرضی این تصور را ایجاد کند کە این احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم هستند کە در صدد برهم زدن امنیت منطقە و مردم ایران برآمدەاند و با افتخار از حملەی تروریستی بە قلعەی دمکرات در کویە یاد کرد.
محمد حسین باقری در راستای ملیتاریزە نمودن هرچە بیشتر مرزهای کردستان ایران، طی سفری بە استان کرماشان در جهت مدیریت این اقدام، با تهدید احزاب کردستانی اپوزیسیون گفت: من به گروه‌های ضدانقلابی که در این مناطق مستقرند، نیت سوء دارند و مورد حمایت بدخواهان ملت ایران هستند و بعضاً قصد عبور از مرزها و مسیرهای کشور و به خطر انداختن امنیت کشور را دارند اخطار می‌دهم که حوادثی همچون کوی‌سنجق می‌تواند تکرار شود، نباید مقر این احزاب در نزدیکی خاک ما و در کشور همسایە قرار داشتە باشد.
لازم بذکر است سخنان این عنصر حکومتی در حالی است کە بزرگترین تهدید برای امنیت مردم ایران سیاست‌های جنگ‌طلبانە و تروریستی رژیم می‌باشد و هر لحظە بیم آن میرود بر اثر اقدامات دلواپسان نظام و مقامات تروریست سپاە در سوریە، عراق و یمن جنگ تازەای میان ایران و یکی از کشورهایی کە هموارە از آنان بە عنوان دشمن بلقوەی خود یاد میکند درگیرد، باید توجە داشت رژیم جمهوری اسلامی هموارە بقای خود را در بحران و جنگ میبیند و بە همین دلیل با شعار صدور انقلاب بە عراق جنگی را بە مردم ایران و عراق تحمیل نمود کە پس از گذشت سال‌ها همچنان اثرات آن بر پیکر شهرهای مرزی دو کشور دیدە میشود.