Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

درخواست عفوبین‌المل از دولت‌ها برای لغو حکم اعدام

11/10/2018 | 14:12:23
+A
-A

سازمان عفو بین‌الملل در روز جهانی مبارزه با اعدام ضمن درخواست مجج از دولت‌ها برای لغو همیشگی حکم اعدام تصریح کردەاست با مجازات اعدام صرف نظر از ماهیت جرم، ویژگی‌های محکوم یا روشی که حکومت برای کشتن استفاده می‌کند، در همه شرایط و بدون استثنا مخالف است.
عفو بین‌الملل کمپین جدیدی را برای فشار بر پنج کشور ایران، غنا، ژاپن، بلاروس و مالزی راه‌اندازی کرده است تا به شرایط غیرانسانی زندانیان محکوم به مرگ در زندان پایان داده و به سمت کامل لغو مجازات اعدام حرکت کنند.
عفو بین‌الملل گفتەاست با زندانیان محکوم به اعدام باید با انسانیت و حفظ کرامت انسانی رفتار شود و در شرایطی مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی نگهداری شوند.

در این رابطە استفان کاکبورگ،‌ معاون برنامه مسائل جهانی عفو بین‌الملل گفتەاست: محکومان بە مرگ مهم نیست که چه جرمی مرتکب شده‌اند، هیچ‌‌کس نباید مجبور به تحمل شرایط غیرانسانی در زندان شود. هنوز در بسیاری از پرونده‌ها، زندانیان محکوم به مرگ در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند، دسترسی به خدمات درمانی کافی ندارند و از خطر اعدام دلهره و اضطراب دارند.
استفان کاکبورگ با ابراز نگرانی از شرایط نگهداری محکومان بە اعدام گفتەاست این حقیقت که برخی دولت‌ها زندانیان و خانواده‌های‌شان را چند روز قبل، یا در برخی پرونده‌ها، ساعاتی قبل از اعدام آگاه می‌کنند، هولناک است.
تمامی دولت‌هایی که مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند، فورا باید به شرایط بی‌رحمانه زندان پایان دهند، چرا که بسیاری از زندان محکوم به اعدام مجبور به تحمل آن هستند.
در حالی که عفو بین‌الملل اقدام به مستندسازی موارد نقض حقوق در سراسر جهان می‌کند، کارزار جدیدش پرونده‌هایی را در ایران، بلاروس، غنا، ژاپن و مالزی برجسته می‌کند.
شایان ذکر است ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد کە مجازات اعدام اعمال می‌شود. از ابتدای سال جاری میلادی تا ١٨ مهرماە، دهم اکتبر روز جهانی مبارزە با اعدام، دست‌کم ٢٠٧ تن در زندان‌های رژیم بدار آویختە شدەاند.