Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

برهم زدن نشست ادبی و فرهنگی شهر اشنویە از سوی نهادهای امنیتی

11/10/2018 | 20:44:11
+A
-A

برهم زدن نشست ادبی و فرهنگی شهر اشنویە از سوی ارگان‌های امنیتی
ارگان‌های امنتیت رژیم در سهر اشنویە با توسل بە ترفند و ریا سعی در برهم‌زدن کنگرە “رمان و داستان کردی” کردند کە از سوی انجمن ادبت این شهر ” پرشنگی گەلاوێژ” قرار بود برگزار شود.
با میزبانی انجمن ادبی شهرستان اشنویه(پرشنگی گلاویژ)قرار بود در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۹ و ۲۰ مهرماه کنگره “رمان و داستان کردی” در مجتمع فرهنگی این شهر برپا گردد. بدین منظور از تمامی شهرهای کردستان نویسندگان و اهل قلم دعوت بودند. میهمانان از تمامی شهر آمده بودند ولی همینکه درهای مجتمع باز شد با صحنه عجیبی روبه رو شدند. جلوی در ورودی سالن پرچم آمریکا و اسرائیل را روی زمین چسبانده بودند تا شرکت کنندەها از روی آن رد بشوند و چندتا بسیجی آنجا نشسته بودند تا ببینند چه اشخاصی از رد شدن روی پرچم خودداری میکنند. اما منظره مبتذل تر بعد پرچم ها بود که دور تا دور سالن جلوتر از امفی تئاتر را پوستر و بنرهایی تو قاب شیشه و پایه دار نصب کرده بودند. روی پوسترها عکس رهبران کرد قاضی محمد، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی و تنی چند از رهبران احزاب کردستانی نصب شدە و زیر تک تک عکس ها مملو بود از توهین‌ها و دروغ پردازی‌ها و تاریخچەهای تحریف شده و ساختگی.
اکثریت مهمانان با دیدن این صحنه ها از ورود به سالن امفی تئاتر خودداری نمودند. فرماندار اشنویه را احضار کردند که اگر این صحنه ها و عکس ها و بنرها و پرچم ها را از اینجا جمع نکنید کنگره را لغو خواهند کرد. این کار میسر نشد و فرماندار قدرت همچین کاری را نداشت در نتیجه اکثریت مهمانان که از شهرهای دوری آمده بودند راه بازگشت را در پیش گرفتند.
نیروهای امنیتی رژیم درصدد بودند از یک کنگره ادبی و فرهنگی بهره سیاسی بردە و به جهانیان نشان بدهند چطور حتی نویسندگان و قشر ادبی و فرهنگی و روشنفکرمان با لگد کوب کردن پرچم امریکا و اسرائیل همصدا هستند با غرب ستیزی رژیم حاکم و همچنین مرهمی هم بگذارند بر جای زخمی که مردم کردستان با اعتصاب سراسری خود در ۲۱شهریور ماه در اعتراض به موشکباران قلعەی دمکرات و اعدام فرزندان کرد، بر پیکرەی این رژیم وارد کردەبودند.