Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | 21/07/2019 | ساعت:

پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە مراسم چهلم شهیدان ١٧ شهریور

19/10/2018 | 01:34:19
+A
-A

حضار گرامی!

خانم‌ها و آقایان!

امروز چهل روز از رویداد موشکباران قرارگاەهای حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران در اطراف شهر کویسنجق توسط رژیم جنایتکار و کرد سیتز جمهوری اسلامی می‌گذرد، فاجعەای کە طی آن ١٤ تن از اعضای رهبری و کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان و ٢ تن از مدرسین آموزشگاە حزب دمکرات کردستان ایران شهید و ٤٠ تن دیگر زخمی شدند کە در میان آنها زنان و حتی کودک نیز دیدە می‌شوند.

این رویداد دردناک،غم و اندوە زیادی را در دل و درون همگان برانگیخت و موجب موضعگیری واکنش همگانی در قبال این جنایت شد کە در این میان موضع متحدانە احزاب و سازمان‌های کردستان ایران و همدردی، همبستگی و همکاری مردم و احزاب و سازمان‌های اقلیم کردستان و میهن‌دوستان دیگر بخش‌های کردستان و همچنین محافل و مجامع مدافع حقوق بشر قابل توجە و در خور تقدیر بودند؛ بویژە پس از فراخوان مرکز همکاری و دیگر طرف‌های کردستان ایران، مردم کردستان روز ٢١ شهریورماە، در اعتصابی فراگیر و سراسری، ضمن محکوم کردن این جنایت و اعدام سە تن از فرزندان میهن‌پرست خلقمان، شهدا رامین ‌حسین‌پناهی و لقمان و زانیار مرادی، همدردی و همبستگی خود را با احزاب و سازمان‌های کردستان ایران نشان دادند و این پیام را بە آنان رساندند کە اتحاد احزاب و سازمان‌های کردستان، عامل اتحاد و همبستگی تودەهای مردم کردستان است و در همان حال پیام آنان بە جمهوری اسلامی ایران این بود کە بە استقبال ندای احزاب و سازمان‌های خود می‌آیند و خواست‌ها و اهداف آنان متعلق بە تمامی آحاد مردم کردستان است و از سوی دیگر این اعتصاب نشان داد جنبش کردستان تا چە اندازە توانمند و در روند پیکار علیە جمهوری اسلامی تا چە حد مصمم و اثرگذار است.

ما از مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، با گرامیداشت یاد و خاطرەی شهیدان ١٧ شهریورماە و محکوم نمودن این اقدام جنایتکارانەی رژیم، از سازمان ملل متحد و تمامی مراکز و نهادهای مدافع حقوق بشر و عدالت و افکار عمومی می‌خواهیم، از هر طریق ممکن از اقدامات دیوانەوار و لجام گسیختە و خودکامەی جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و اجازە ندهند فرزندان ملت کرد بە شیوەهای گوناگون جان بسپارند.

درود بر روان پاک شهدای ١٧ شهریورماە ١٣٩٧ خورشیدی

یاد و نامشان گرامی، راە مبارزاتشان پر رهرو

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢٥ مهرماە ١٣٩٧ خورشیدی