Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | 26/04/2019 | ساعت:

درگذشت یک نویسندە، منتقد ادبی و فعال حقوق زنان در مهاباد

05/11/2018 | 11:11:13
+A
-A

نویسندە و فعال عرصەی دفاع از حقوق زنان خانم مریم قاضی فرزند مصطفی قاضی بە دلیل بیماری درگذشت. وی ازجملە نویسندگان و ادبا و مدافعان حقوق زنان در شهر مهاباد بود کە برغم تهدیدها و فشارهای دستگاەهای اطلاعاتی رژیم تا واپسین لحظەهای زندگی در راە آرمان‌های خود از پای ننشست.
مریم قاضی، داستان نویس، منتقد ادبی و فعال حقوق زنان اهل مهاباد، روز دوشنبە چهاردهم آبانماە در سن ٥٥ سالگی بە دلیل بیماری درگذشت.
بە گفتەی بستگان نزدیک بە این نویسندە و منتقد ادبی، وی بە دلیل بیماری درگذشتە است. مریم قاضی، یکی از زنان نویسندە و شجاع کردستان و از خانوادەی قاضی‌های مهاباد بود کە بە غیر از نگارش داستان و نقدهای ادبی، در عرصەی دفاع حقوق بشر و بویژە حقوق زنان بسیار فعال بود. بەهمین دلیل بارها از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاە پاسداران تحت پیگرد و فشار قرار گرفت و مانع از فعالیت‌هایش شدند.
مریم قاضی در سال ١٣٤٢ در مهاباد بە دنیا آمد و از همان ابتدای دبستان بە نوشتن علاقەمند می‌شود. وی نویسندەگی حرفەای خود را در سال ١٣٦٦ آغاز کردە است. یکی از داستانهای وی بە نام “پەرژین” پس از واقعەی حلبجە در مجلەی سروە منتشر شدە است و یکی از کتاب های قطب الدین صادقی را بە زبان کردی ترجمە کردە است.
وی دارای چند داستان و اثر هنری دیگر است کە تا کنون بە چاپ نرسیدەاند.
بە مناسبت درگذشت این بانوی نویسندە و فعال حقوق زنان از کمیسیون اطلاع‌رسانی حزب دمکرات کردستان و تلویزیون کردکانال مراتب همدردی خود را با خانوادە، بستگان ایشان و ادب‌دوستان مهاباد ابراز می‌داریم.